Sut i wneud enwebiad

Bob blwyddyn, mae’r Gymdeithas yn dyfarnu medalau i ddathlu rhagoriaeth mewn nifer o feysydd cyflawniad. Mae croeso i unrhyw un gyflwyno enwebiad am unrhyw rai o’r categorïau.

Ffurflen enwebu

Mae’r ffurflenni a’r canllawiau canlynol yn berthnasol i gylch 2024.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Fiona Gaskell.

Cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer unrhyw rai o’n medalau, rhaid i’r enwebeion fyw yng Nghymru, fod wedi’u geni yng Nghymru neu â chysylltiad penodol arall â Chymru.

Categorïau medalau

Cliciwch i ddarllen mwy:

Rheoliadau

Mae Rheoliadau ffurfiol y medalau ar gael yma: