Sut i wneud enwebiad

Bob blwyddyn, mae’r Gymdeithas yn dyfarnu medalau i ddathlu rhagoriaeth mewn nifer o feysydd cyflawniad. Mae croeso i unrhyw un gyflwyno enwebiad am unrhyw rai o’r categorïau.

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein henillwyr Medal 2021 ac mae cylch eleni wedi cau.

Bydd y cylch nesaf yn agor yn yr hydref: ymunwch â’n rhestr bostio os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ffurflen enwebu

Mae’r ffurflenni a’r canllawiau canlynol yn berthnasol i gylch 2020-21. Bydd dogfennau wedi’u diweddaru ar gael yma pan fydd cylch 2021-22 yn agor.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Swyddog Cymrodoriaeth, Fiona Gaskell.

Cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer unrhyw rai o’n medalau, rhaid i’r enwebeion fyw yng Nghymru, fod wedi’u geni yng Nghymru neu â chysylltiad penodol arall â Chymru. Nid oes cyfyngiad oed, ac mae’r rheini sydd ar doriad gyrfa yn gymwys.

Categorïau medalau

Cliciwch i ddarllen mwy:

Rheoliadau

Mae Rheoliadau ffurfiol y medalau ar gael yma: