Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Rydym wedi lansio rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar i gyfarfod, dysgu a chydweithio. Gallwch gofrestru yn rhad ac am ddim, ac mae’r rhwydwaith ar agor i bawb.

Ein nod yw creu rhwydwaith cenedlaethol sy’n cwmpasu’r holl ddisgyblaethau a sefydliadau academaidd yng Nghymru, yn ogystal ag ymchwilwyr yn y trydydd sector, y Llywodraeth a diwydiant. Anelir y rhwydwaith hwn at unrhyw un sy’n cychwyn ar yrfa ym maes ymchwil neu’n cychwyn gweithio gydag ymchwilwyr.

Trwy gyfrwng y rhwydwaith, byddwn ni’n eich cynorthwyo chi i wneud y canlynol:

  • Cyfranogi mewn syniadau creadigol ac ysbrydolgar sy’n deillio o’r ymchwil a’r arferion diweddaraf
  • Cael profiadau a datblygu sgiliau a wnaiff eich cynorthwyo â’ch datblygiad a’ch proffil proffesiynol
  • Datblygu rhwydweithiau cryf a chydweithredu ar draws disgyblaethau a sectorau academaidd
  • Ymateb ar y cyd i heriau a chyfleoedd pwysig i Gymru

Ar gyfer y sawl sydd yn y sector AB, bydd y rhwydwaith yn cyfrannu at ymrwymiadau ymchwilwyr, eu rheolwyr a’u sefydliadau fel rhan o’r Concordat Datblygu Ymchwilwyr.

Tia Culley

Dr Tia Culley
Swyddog Datblygu Rhwydwaith

Mae Tia yn trefnu digwyddiadau ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar, ac yn helpu i ddatblygu cyrhaeddiad y rhwydwaith. Cysylltwch â Tia gydag unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau.

tculley [@] lsw.wales.ac.uk