Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion

Mae gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu dysgu a sgiliau. Rydym angen i chi enwebu’r bobl, y prosiectau a’r cymunedau arbennig ar hyd a lled Cymru sydd yn dangos sut mae dysgu gydol oes yn gallu trawsnewid bywydau. Rydym eisiau cyflwyno Gwobrau Ysbrydoli! i’r rheiny sydd yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill.

Ydych chi’n adnabod dysgwr sydd yn ysbrydoli? Efallai eich bod yn y gweithle ac yn datblygu cyfleoedd i hyfforddi a gwneud cynnydd. Ydych chi’n cael effaith mewn cymunedau lleol ac yn ehangu mynediad at ddysgu a sgiliau?

Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion – Learning and Work Institute (sefydliaddysguagwaith.cymru)