Croeso i’n Cymrodyr Newydd

Gan gyflwyno dwy Gymrawd newydd sydd wedi eu hethol i’r Gymdeithas yn 2023, sy’n gweithio o fewn hanes, archaeoleg, athroniaeth a diwinyddiaeth

Yr Athro Lisa Isherwood FLSW

Athro Ymarfer mewn Diwinyddiaeth
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Lisa Isherwood

Athro Ymarfer Diwinyddiaeth yw Lisa Isherwood, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Athro Emerita o Ddiwinyddion Rhyddhau Ffeministaidd, Prifysgol Caerwynt. Mae hi wedi cael effaith sylweddol ar ddiwinyddiaeth, yn enwedig wrth hyrwyddo astudiaethau ffeministaidd a cwiar. Mae hi wedi cael cryn effaith ar ddiwinyddiaeth, yn enwedig wrth hybu astudiaethau cwiar a ffeministiaeth. Mae llawer o’i gwaith ymchwil wedi cael ei gyfieithu, ac wedi arwain at gynnwys y safbwyntiau hyn mewn diwinyddiaeth gonfensiynol, gan newid y dull o addysgu a thrafod diwinyddiaeth yn rhyngwladol. Mae’r Athro Isherwood wedi dal swyddi arweinyddol mewn amryw o sefydliadau academaidd a phroffesiynol, ac wedi cydweithio â chydweithwyr ym mhob rhan o’r byd.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Isherwood.

Dr. Sara Elin Roberts FLSW

Sara Elin Roberts

Ysgolhaig Annibynnol

Maes ymchwil Dr. Roberts yw cyfraith ganoloesol Cymru. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cwestiynau ynghylch rhywedd, llywodraethu, grym a hunaniaeth yng Nghymru a’r Gororau yn y cyfnod ar ôl y Goncwest. Mae hi wedi llunio cyhoeddiadau eang am wahanol agweddau ar Gymru’r Oesoedd Canol, ac mae ei llyfr 2022, The Growth of Law in Medieval Wales, yn gyfraniad sylweddol a phwysig iawn i’r maes pwnc.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Roberts.