Loading Events
  • This event has passed.

Beyond the NHS: Is Health Really ‘Global’?

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, at 6:00 PM - 7:30 PM
Main Hall, Department of International Politics, Aberystwyth University SY23 3FE

Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae’r naratif fod ‘iechyd yn fyd-eang’ wedi datblygu’n ddisgwrs blaenllaw. Mae gallu clefydau i symud yn gyflym ar draws ffiniau a chyfandiroedd, symudedd y gweithlu iechyd, natur amlwladol y cwmnïau fferyllol oll yn elfennau mewn tirwedd newydd sy’n awgrymu na ellir pennu na llywodraethu iechyd yn genedlaethol. Yn hytrach mae angen datrysiadau byd-eang ar iechyd byd-eang. Fodd bynnag mae’r ddarlith hon yn awgrymu bod y naratif nid yn unig wedi’i or-bwysleisio, ond bod datblygiadau mwy diweddar yn ei danseilio ymhellach. Nid lleiaf, mae cenedlaetholdeb atgyfodol yn cynnig naratif sy’n cystadlu â globaleiddio, tra bod meddwl newydd am ‘iechyd planedol’ yn awgrymu y gallai fod angen ehangu safbwyntiau’r tu hwnt i’r byd-eang.

Yr Athro Colin McInnes yw Cyfarwyddwr Ymchwil, Effaith a Rhagoriaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae’naelodo’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yn Athro UNESCO ac ynddeiliad Cadair UNESCO mewn Addysg HIV/AIDS a Diogelwch Iechyd yn Affrica.

 

 

Event Details
Date
Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019
Time
6:00 PM - 7:30 PM
Trefnydd
Aberystwyth University / Learned Society of Wales
Phone:
01970 623111
Website:
www.aber.ac.uk
Lleoliad
Main Hall, Department of International Politics, Aberystwyth University SY23 3FE