Loading Events
  • This event has passed.

Foreign Affairs and Domestic Courts: a Sea Change

Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019, at 2:00 PM - 4:00 PM
University of South Wales (Treforest Campus)

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig

Y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, Prifysgol De Cymru mewn cysylltiad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae’r ganrif ddiwethaf wedi gweld twf corff sylweddol o gyfraith ryngwladol yn rheoli’r perthnasoedd rhwng gwladwriaethau cenedlaethol y byd, ond gallai’r defnydd cynyddol a wneir ohoni i amddiffyn hawliau unigolion wneud y ffin rhwng awdurdodaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn amhendant iawn. Pa egwyddorion allai arwain datrys anghydfodau yn y maes cynyddol gymhleth hwn?

I fynd i’r afael â’r materion hyn, mae’n bleser gennym groesawu i’r Brifysgol un o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfraith gyhoeddus ryngwladol. Cafodd yr Arglwydd Lloyd-Jones ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhontypridd a Choleg Downing, Caergrawnt. Cafodd ei alw i’r bar ym 1975, ac fe’i penodwyd yn ddiweddarach yn Gwnsler y Frenhines ym 1999. Mae’r Arglwydd Lloyd-Jones wedi gweithredu mewn nifer o achosion proffil uchel, gan gynnwys achos estraddodi Pinochet ac ymchwiliadau ‘Sul y Gwaed’ a Hutton. Fe’i penodwyd yn Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn 2017.

Mae lleoedd ar gyfer y sesiwn hon yn gyfyngedig, a disgwyliwn y bydd galw mawr amdanynt. Cadwch eich lle yma:

https://www.southwales.ac.uk/about/events/global-choices/book-tickets/

 

Event Details
Date
Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019
Time
2:00 PM - 4:00 PM
Digwyddiad Tags:
Trefnydd
University of South Wales
Lleoliad
University of South Wales (Treforest Campus)