Loading Events
  • This event has passed.

‘Heneiddio a gofal – ein cyfrifoldeb a’n braint’ – Darlith Edward Lhuyd 2015

Dydd Mercher 4 Tachwedd 2015, at 5:30 PM - 7:00 PM
Y Drwm, Llyfrgell Genedlathol Cymru Aberystwyth Aberystwyth,

Wrth i fwy a mwy o bobl fynd i oed, sut mae gofalu am bobl oedrannus yn ein cymunedau?

Yn y ddarlith hon, bydd yr Athro Mari Lloyd Williams yn trafod sut y mae newidiadau cymdeithasol a datblygiadau meddygol wedi trawsnewid ffyrdd o ofalu am bobl mewn oed. Bydd yn edrych ar y salwch anweledig sydd yn llethu llawer o bobl oedrannus ac yn cymharu agwedd y Cymry tuag at heneiddio â gwledydd eraill.

A ydym wedi mynd yn gymunedau diofal a digymwynas? Pwy fydd yn gofalu amdanom ni?

Darlith gan Mari Lloyd-Williams FLSW, Prifysgol Lerpwl.

Event Details
Date
Dydd Mercher 4 Tachwedd 2015
Time
5:30 PM - 7:00 PM
Trefnydd
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Website:
http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/
Lleoliad
Y Drwm, Llyfrgell Genedlathol Cymru
Aberystwyth Aberystwyth,