Loading Events
  • This event has passed.

Cymru a’r Byd – Hyrwyddo Cymru’n Rhyngwladol: Y Camau Nesaf

Dydd Iau 22 Hydref 2020, at 10:00 AM - 1:10 PM
Online

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio’r camau nesaf sydd eu hangen i hyrwyddo Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Byddwn yn ystyried pynciau cysylltiadau rhyngwladol, prifysgolion ac ymchwil, a hyrwyddo ein celfyddydau, ein diwylliant a’r iaith Gymraeg.

Dyma’r digwyddiad olaf yn ein cyfres Cymru a’r Byd. Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, gyda chymorth Llywodraeth Cymru a CCAUC.

Cadeirydd: Yr Athro Colin McInnes, Dirprwy Is-Ganghellor – Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi, Prifysgol Aberystwyth

10.00

Cyflwyniad Cadeirydd: Yr Athro Colin McInnes, Dirprwy Is-Ganghellor – Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi, Prifysgol Aberystwyth

Croeso a nodau’r diwrnod Yr Athro Elizabeth T. Treasure, Is-Ganghellor, Aberystwyth University

10.10

Crynodeb o’r gyfres Martin Pollard, Prif Weithredwr, Cymdeithas Ddysgedig Cymru

10.15

Negeseuon allweddol o’r gyfres hyd yn hyn

Ymateb i’r canfyddiadau o’r tri digwyddiad cyntaf yng nghyfres Cymru a’r Byd

Strategaethau Grym Meddal – Sut Ddylai Cymru Ei Chyflwyno Ei Hun ar Lwyfan y Byd? 
Syr Emyr Jones Parry, cyn Llywydd diweddar, Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Rôl y Celfyddydau, Diwylliant a’r Gymraeg wrth Ddatblygu Proffil Rhyngwladol Cymru
Helgard Krause, Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang
Yr Athro Iwan Davies, Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

Trafodaeth banel
Cadeirydd: Dr Anwen Jones, Dirprwy Is-Ganghellor – Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

10.55

Trafodaethau grwpiau

Beth yw’r camau nesaf i’w blaenoriaethu ym mhob un o’r meysydd hyn? Ystafelloedd grwpiau Zoom wedi’u hwyluso gan:

    • Yr Athro Milja Kurki, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth
    • Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
    • Rob Humphreys, Aelod o Gyngor CCAUC ac Ymddiriedolwr, Cyngor Prydeinig

Rapporteurs o Brifysgol Aberystwyth

11.55

Egwyl

12.10

Adborth o’r sesiynau grwpiau

Pôl piniwn cyfranogwyr i fesur cefnogaeth o syniadau sy’n dod i’r amlwg

12.40

Y prif siaradwr fydd yn cau’r digwyddiad

Siaradwr: Yr Athro Laura McAllister, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Cymru

13.00

Cadeirydd i adolygu canlyniadau’r pôl a chrynhoi

13.10

Cloi

Event Details
Date
Dydd Iau 22 Hydref 2020
Time
10:00 AM - 1:10 PM
Cost
Am Ddim
Website
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrcuusqT8oGdyh6joYzpn1urA8n6GnP6vv
Trefnydd
Aberystwyth University / Learned Society of Wales
Phone:
01970 623111
Website:
www.aber.ac.uk
Lleoliad
Online