Loading Events
  • This event has passed.

Dychmygu Hanes: Cymru mewn Ffuglen a Ffaith

Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021 - Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 2021
Online

Imagined histories in the form of historical fiction, films or television programmes are often at the heart of how we think about our national and personal identities. Historical narratives based on ‘fact’ have always shaped our thinking about our nation, our communities and ourselves but they are often partial, fragmentary or distorted by particular vested interests. Historical fictions can allow us to re-imagine those narratives, filling the gaps and silences in recorded history. They can help us to imagine alternative histories as well as new futures.

Mae hanesion wedi’u dychmygu ar ffurf ffuglen hanesyddol, ffilmiau neu raglenni teledu yn aml wrth galon sut yr ydym yn meddwl am ein hunaniaethau cenedlaethol a phersonol. Mae naratifau hanesyddol yn seiliedig ar ‘ffaith’ bob amser wedi ffurfio sut yr ydym yn meddwl am ein cenedl, ein cymunedau a ni’n hunain ond maent droeon yn unochrog, yn anghyflawn neu wedi’u hystumio gan fuddiannau breintiedig neilltuol.  Mae gweithiau ffuglennol hanesyddol yn caniatáu i ni ail-ddychmygu’r naratifau hyn, llenwi’r bylchau a’r mannau mud yn yr hanes sydd wedi’i gofnodi. Gallant ein cynorthwyo i ddychmygu hanesion amgen yn ogystal â dyfodol newydd.

Bydd y gynhadledd hon yn archwilio’r ffyrdd y mae ffuglen o’r fath yn bodoli mewn tensiwn cymhleth ac weithiau dadleuol gyda hanesyddiaethau prif ffrwd.

 

Prif Baneli:

  • Y Castell Siwgr: Cymru a chaethwasiaeth  trawsiwerydd gydag Angharad Tomos, Yr Athro Chris Evans, Audrey West a Marian Gwyn
  • Y Cymry yn yr Wcráin: Ffaith a Ffuglen gyda’r nofelydd Catrin Collier a Colin Thomas
  • Panel Raymond Williams: Troi Hanes yn Ffuglen gyda Dr Rhian Jones, Yr Athro Dai Smith a’r Athro Daniel Williams
  • How Green Was My Valley (BBC, 1975-6) – ddangosiad gyda’r actores Sue Jones Davies a’r Athro Angela John.

Gweler manylion llawn a’r rhaglen ddrafft yma: https://english.research.southwales.ac.uk/imagining-history-wales-fiction-and-fact/

Archebwch drwy Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/198121997227


Arddangosfa: Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith/ Imagining History: History in Fiction and Fact yn Oriel y Bont, Campws Trefforest, Prifysgol De Cymru, 1 Tachwedd – 17 Rhagfyr 2021. Mae’r digwyddiad agoriadol ar ddydd Gwener 12 Tachwedd 6.30 – 8.30. Gweler: https://gallery.southwales.ac.uk/oriel-y-bont-gallery/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Yr Athro Diana Wallace:  diana.wallace@southwales.ac.uk a/neu Dr James Phillips:  jjphil1994@gmail.com

Trefnwyr: Prifysgol De Cymru; Cymdeithas Llên Saesneg Cymru; Llafur, Archif Menywod Cymru/Women’s Archive Wales ac Amgueddfa Pontypridd.

Noddwyr: Cefnogir y digwyddiad yn garedig gan Brifysgol De Cymru, Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Archif Menywod Cymru, a Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru.

Event Details
Start
Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021
End
Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 2021
Cost
Am Ddim
Website
https://english.research.southwales.ac.uk/imagining-history-wales-fiction-and-fact/
Trefnydd
University of South Wales
Lleoliad
Online