Loading Events
  • This event has passed.

Innovation, productivity and “levelling up R&D” – the opportunities for Wales

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020, at 4:00 PM - 5:00 PM
Zoom Webinar

Cynhyrchiant economi Cymru – fel y’i mesurir gan GYC y pen – yw’r isaf yn y DU. 

Mae gwariant ar Ymchwil a Datblygu y pen yng Nghymru yn isel dros ben hefyd; o ystyried rôl ymchwil a datblygu wrth ysgogi arloesi a thwf mewn cynhyrchiant, mae’r ffeithiau hyn yn debygol o gael eu cysylltu. 

Mae hyn yn adlewyrchiad o’r duedd ehangach o ran gwariant cyhoeddus ar ymchwil a datblygu yn y DU i fod yn anghydbwysedd daearyddol iawn, fel y trafodwyd ym mhapur NESTA diweddar Richard Jones, gyda Tom Forth, “The Missing £4 billion: making R&D work for the whole UK”. 

Gyda bwriad datganedig Llywodraeth y DU i gynyddu dwysedd ymchwil a datblygu cyhoeddus yn sylweddol, mae cyfle i ddechrau cywiro’r anghydbwysedd hwn. Mae angen gwneud hyn mewn ffordd sy’n manteisio i’r eithaf ar y manteision mae ymchwil a datblygu cyhoeddus yn gallu eu cynnig, o ran sbarduno twf economaidd, ac wrth gefnogi gofynion strategol fel trosglwyddo i economi ynni di-garbon. 

Mae angen i asiantaethau llywodraeth y DU gydweithio â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, i gyd-greu’r strategaeth ymchwil sydd ei hangen ar Gymru, i adeiladu ar gryfderau presennol, ac i greu capasiti ymchwil newydd. 

Ymunwch â ni i ddysgu mwy am y cyfleoedd ar gyfer datblygu strategaeth ymchwil a datblygu a meithrin gallu yng Nghymru, yng nghyd-destun map ymchwil a datblygu BEIS yn y ddarlith rithwir hon gan Yr Athro Richard Jones FRS.

Darlith iaith Saesneg

Event Details
Date
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020
Time
4:00 PM - 5:00 PM
Website
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y8883TQ9S0mtG-dARa2imQ.
Lleoliad
Zoom Webinar