Loading Events
  • This event has passed.

Maintaining Mental Health in Academia

Dydd Mawrth 11 Mai 2021, at 2:00 PM - 4:30 PM
Zoom

Combatting Impostor Syndrome and Other Challenges

Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar – seminar Zoom am ddim

Nod y sesiwn ddwy awr hon yw rhoi arweiniad ar heriau iechyd meddwl y gallai Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar eu hwynebu yn y byd academaidd, gan ganolbwyntio’n benodol ar syndrom twyllwr.

Bydd y rhan gyntaf yn creu trafodaeth gyffredinol am syndrom twyllwr a’u safbwyntiau amrywiol gan Ymchwilydd Gyrfa Cynnar, Athro a Swyddog Hybu Lles, a bydd yn cynnig pecynnau cymorth defnyddiol ac ymarferion hunanfyfyrio i gyfranogwyr eu hymarfer yn annibynnol.

 

Siaradwyr wedi’u cadarnhau:

Sir Keith Burnett
Cadeirydd y Cyngor Academaidd,
Cymrodyr Gwyddoniaeth Schmidt

Dr Masoumeh Minou
Swyddog Hybu Lles, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe

Dr Sarah Ward
Uwch Ddarlithydd mewn Hanes, UWE Bristol

Cadeirydd:

Alex Hird
Ymgeisydd PhD mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth

 

Yn dilyn y drafodaeth banel, bydd cyfle i weithio mewn ystafelloedd trafod i nodi meysydd iechyd meddwl a lles y mae Prifysgolion yn gwneud yn dda ynddynt ar hyn o bryd o ran darparu hyfforddiant a chymorth, ac i nodi meysydd y gallai fod angen i Addysg Uwch fynd i’r afael â nhw’n well yn y dyfodol. Gall nodiadau o’r sesiynau trafod hyn ffurfio adroddiad argymhelliad anffurfiol ar gyfer Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

 

Er nad yw’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio i fod yn sesiwn therapi / cwnsela, bydd cwnselydd prifysgol hyfforddedig ychwanegol wrth law rhag ofn bod y sgwrs yn heriol i unigolion.

 

Event Details
Date
Dydd Mawrth 11 Mai 2021
Time
2:00 PM - 4:30 PM
Website
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcuc-GqpjsuHdOQv-kbeAKx5A57STU2w_OQ
Trefnydd
Learned Society of Wales
Lleoliad
Zoom