Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? A Million Welsh Speakers by 2050?’

Dydd Mercher 21 Tachwedd, at 6:00 PM - 7:30 PM
Eric Sunderland Lecture Theatre, Main Arts Building, Bangor University

This event is part of the British Academy’s season on Identities & Belonging

Mae’r iaith Gymraeg yn rhan o’r hyn sy’n diffinio hunaniaeth Gymreig a Chymru fel cenedl. Hanner can mlynedd ar ôl y Ddeddf Iaith gyntaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar ei huchelgais i weld y nifer o bobl sy’n siarad ac yn defnyddio y Gymraeg yn cynyddu i filiwn erbyn 2050. Mae’r drafodaeth hon yn ystyried y rôl sydd gan y genedl gyfan i’w chwarae i fynd i’r afael â’r her hon.

The Welsh language is part of what defines Welsh identity and Wales as a nation. Fifty years on from the first Welsh Language Act, the Welsh Government recently announced its ambition to see the number of people speaking and using Welsh reach a million by 2050. This discussion considers how the whole nation has a role in fulfilling this challenge.

Speakers:
Dr Lowri Angharad Hughes, Head of Policy and Development, Canolfan Bedwyr, Bangor University
Dr Brian Ó Curnáin, Dialectologist, Dublin Institute for Advanced Studies
Professor Colin Williams, Research Professor in Sociolinguistics, Cardiff University
Dr Catrin Wyn Edwards, Welsh Medium Lecturer in International Politics, Aberystwyth University

Chair:
Dylan Iorwerth, Journalist and award-winning writer

This event will be predominantly in Welsh with simultaneous translation into English

Organised in partnership with the Learned Society of Wales and Bangor University

Part of the Being Human festival 

Trefnydd
British Academy
Lleoliad
Eric Sunderland Lecture Theatre, Main Arts Building, Bangor University