Loading Events
  • This event has passed.

Noson Wobrwyo Medalau

Dydd Iau 1 Gorffennaf, at 5:00 PM - 6:00 PM
Online

Ymunwch â ni i longyfarch enillwyr medalau Menelaus, Frances Hoggan., Hugh Owen a Dillwyn

Dr Drew Nelson,Yr Athro Dianne Edwards,Yr Athro EJ Renold, Dr Annie Tubadji, Dr Emrys Evans, a Dr Ben Guy.

Mae’r medalau’n dathlu llwyddiannau’r unigolion sydd yn cael eu cael eu hanrhydeddu a chryfder diwylliant academaidd Cymru, o’i phrifysgolion i’w hysgolion.

Dr Drew Nelson, Llywydd, Grŵp IQE

Mae Dr Nelson wedi derbyn y Fedal Menelaus, sydd yn cael ei dyfarnu i ddathlu rhagoriaeth mewn peirianneg a thechnoleg. Mae’n gyd-sylfaenydd ac yn llywydd IQE, sydd wedi bod ar flaen y gad o ran sefydlu De Cymru fel canolbwynt ar gyfer technoleg a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion. Mae ei weledigaeth wedi dwyn ynghyd y llywodraeth, y byd academaidd a’r sector preifat i ddatblygu’r rhanbarth fel ‘Clwstwr o Ragoriaeth’.

Yr Athro Dianne Edwards, Athro Ymchwil Nodedig mewn Paleobotaneg, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Edwards yn arbenigo mewn hanes planhigion tir ar y Ddaear, ac mae ei hymchwil yn dangos mewnwelediad i’r broses esblygol lle cytrefwyd y tir gan blanhigion.

Mae ei gwaith ar gofnodion ffosil wedi arwain at adnabod rhywfaint o rywogaethau planhigion tir oedd yn bodoli mwy na 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae hi’n gyfrifol am enwi llawer o rywogaethau a genera. Mae hi’n derbyn y fedal Frances Hoggan, sy’n anrhydeddu cyfraniad eithriadol menywod i feysydd STEMM.

Yr Athro EJ Renold, Athro, Astudiaethau Plentyndod, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Renold, sydd wedi derbyn medal Hugh Owen am ymchwil addysgol rhagorol yng Nghymru, yn gweithio ar addysg rhyw a rhywioldeb. Mae hyn wedi helpu plant a phobl ifanc i siarad am eu profiadau, o aflonyddu rhywiol mewn ysgolion cynradd i LGBTQ+, cydraddoldeb a hawliau ieuenctid.

Mae’r Athro Renold wedi chwarae rhan bwysig mewn datblygu cwricwlwm Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb statudol newydd ar gyfer Cymru.

Mae’r fedal Dillwyn wedi cael ei dyfarnu i dri academydd arall, i gydnabod rhagoriaeth ym maes ymchwil gyrfa gynnar.

  • Mae Dr Emrys Evans, Cymrawd Ymchwil y Brifysgol mewn Cemeg o’r Gymdeithas Frenhinol, yn gweithio ym maes lled-ddargludyddion organig, yn astudio dosbarth newydd o ddeunyddiau gyda rhaglenni posib yn amrywio o optoelectroneg i wyddoniaeth gwybodaeth gwantwm.
  • Mae Dr Annie Tubadji, Uwch Ddarlithydd mewn Economeg, Prifysgol Abertawe, yn derbyn medal Dillwyn am ei gwaith ar duedd ddiwylliannol, anghydraddoldeb a gwahaniaethu. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi canolbwyntio ar anghydraddoldeb, iechyd meddwl a pholareiddio yn ystod yr argyfwng COVID-19, gwaith sydd wedi cael sylw’n rhyngwladol.
  • Mae Dr Ben Guy yn Gymrawd Coleg Robinson ac yn Addysgwr Cyswllt ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae ei ymchwil yn archwilio diwylliant ysgrifenedig Cymru yn y Canol Oesoedd. Mae’n gweithio ar achyddiaeth Cymru yn y Canol Oesoedd, a’i pherthynas â diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru, ac mae’n addysgu hanes Prydain ac Iwerddon yn y Canol Oesoedd cynnar.
Event Details
Date
Dydd Iau 1 Gorffennaf
Time
5:00 PM - 6:00 PM
Website
https://www.eventbrite.co.uk/e/medals-award-evening-tickets-158098778703
Lleoliad
Online