Loading Events
  • This event has passed.

‘Plymio i’r Dyfnderoedd: Ymatebion Cynnar i Syniadau Sigmund Freud a’r ‘Feddyleg Newydd’ yn yr Iaith Gymraeg c.1918-1945′

Dydd Mercher 10 Mai 2017, at 6:30 PM - 8:00 PM
Old College, Aberystwyth University King Street Aberystwyth, SY23 2AY

Crynodeb: pwrpas y ddarlith hon yw amlinellu a dadansoddi’r ymateb yn y Gymru Gymraeg i waith Sigmund Freud a’r ysgol newydd o seicoleg a sylfaenodd rhwng diwedd y rhyfel Byd Cyntaf a dechrau’r 1950au. Datgelir pa mor eang ac annisgwyl oedd yr ymateb hwn, a dadleuir ei fod yn amlygu pa mor fywiog oedd bywyd deallusol Cymraeg yn y cyfnod dan sylw.

Summary: The aim of this lecture is to outline and analyse the reaction in Welsh speaking Wales to the work of Sigmund Freud and the new school of psychology which he established between the end of World War One and the early 1950s. It will reveal how wide and unexpected this reaction was, and argue that it shows the lively nature of Welsh intellectual life during this period

Cynhelir y ddarlith gan Dr Llion Wigley, Gwasg Prifysgol Cymru. Derbynfa i ddechrau am 6.30yh gyda’r ddarlith yn dechrau am 7yh. Mynediad am ddim – croeso i bawb.

Darlith gyhoeddus yng nghyfres darlithoedd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Event Details
Date
Dydd Mercher 10 Mai 2017
Time
6:30 PM - 8:00 PM
Trefnydd
Aberystwyth University
Website:
https://www.aber.ac.uk/cy/
Lleoliad
Old College, Aberystwyth University
King Street Aberystwyth, SY23 2AY