Loading Events
  • This event has passed.

Rhagolwg o Rwydwaith Arloesedd Cymru

Dydd Iau 24 Mehefin, at 12:00 PM - 1:30 PM
Online

Yn ei adroddiad Cryfder mewn Amrywioldeb y 2020, argymhellodd yr Athro Graeme Reid y dylid creu menter newydd wedi’i chynllunio i fanteisio ar yr amrywioldeb sy’n bodoli o ran ymchwil ac arloesedd yng Nghymru, a hynny trwy gydweithredu.

Yn y cyfnod allweddol hwn ar gyfer ymchwil ac arloesedd, o fewn tirwedd ryngwladol gyfnewidiol, bydd Rhwydwaith Arloesedd Cymru (RhAC) yn codi proffil Ymchwil ac Arloesedd (YacA) yng Nghymru a’r DU ac yn darparu fforwm lle gall cyfranogwyr rannu arbenigedd. Hyn yn ogystal â chynyddu cystadleurwydd YacA prifysgolion, trwy ei gwneud hi’n haws ffurfio partneriaethau ar gyfer gwneud ceisiadau a rhannu seilwaith.

Mae’r digwyddiad amser-cinio hwn, dan gadeiryddiaeth yr Athro Hywel Thomas, llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yn gyfle i glywed mwy am gynlluniau ar gyfer RhAC, ac i gyfrannu at ei agenda sy’n datblygu. Ymhlith y siaradwyr mae’r Athro Graeme Reid, yr Athro Paul Boyle, ynghyd ag arweinwyr o bob rhan o’r byd academaidd, diwydiant a’r llywodraeth.

Ymunwch â ni ddydd Iau 24ain Mehefin, 12-1:30pm ar-lein i ddarganfod mwy.

Cofrestrwch yma

Lleoliad
Online