Loading Events
  • This event has passed.

The future of health and health care in a changing climate

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019, at 5:30 PM - 7:00 PM
Halliwell Centre, Carmarthen SA31 3EP

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Ers canol y ganrif ddiwethaf, cafwyd cynnydd sylweddol, os anghyfartal, o ran iechyd a datblygiad y ddynoliaeth. Fodd bynnag mae’r datblygiadau hyn yn seiliedig ar ecsbloetio systemau naturiol mewn modd anghynaladwy, gan arwain at newidiadau amgylcheddol dramatig gan gynnwys newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth, asideiddio’r cefnfor a disbyddu dŵr croyw. Mae’r tueddiadau treiddiol digynsail hyn wedi arwain at ddefnydd cynyddol o’r term ‘Cyfnod Anthropogenaidd’ i ddisgrifio rôl drechol gweithgareddau’r ddynoliaeth yn brif sbardun. Mae newidiadau amgylcheddol byd-eang yn bygwth atal, ac o bosibl gwrthdroi’r cynnydd mewn iechyd a datblygiad, yn absenoldeb gweithredu pendant. Bydd y ddarlith hon yn crynhoi’r prif fygythiadau i iechyd y ddynoliaeth sy’n codi o newidiadau amgylcheddol byd-eang ac yn awgrymu polisïau a allai helpu i gynnal iechyd yn y Cyfnod Anthropogenaidd a lleihau ôl troed amgylcheddol cymdeithasau.

Yn wreiddiol roedd yr Athro Sir Andy Haines yn feddyg ac epidemiolegydd ymgynghorol. Erbyn hyn mae’n Athro Newid Amgylcheddol ac Iechyd Cyhoeddus yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain (LSHTM). Bu’n gyfarwyddwr LSHTM o 2001 i 2010, ac yn ystod y cyfnod hwn enillodd y sefydliad Wobr 2009 am Iechyd Byd-eang gan Sefydliad Bill & Melinda Gates. Yn ystod ei yrfa, mae Syr Andy wedi gweithio yn Jamaica, Nepal, yr Unol Daleithiau a Canada. Mae wedi cadeirio Grŵp Iechyd Byd-eang y Cyngor Ymchwil Meddygol ac wedi cyfrannu at adroddiadau Panel Rhynglywodraethol y DU ar Newid Hinsawdd.

Event Details
Date
Dydd Mercher 6 Chwefror 2019
Time
5:30 PM - 7:00 PM
Cost
FREE
Website
https://sustainability_and_health.eventbrite.co.uk
Trefnydd
Learned Society of Wales
Lleoliad
Halliwell Centre, Carmarthen
SA31 3EP
Website:
http://canolfans4cyregin.cymru/en/the-building/