Loading Events
  • This event has passed.

‘The NHS – a success but where next?’

Dydd Iau 17 Ionawr 2019, at 6:00 PM - 7:30 PM
Cardiff University

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd. 

Mae’r GIG yn llwyddiant gan gyflenwi gofal iechyd i genhedloedd y DU am ddim pan fo’i angen. Mae wedi ymdrin â chynnydd anferth yn y galw a dyfodiad nifer fawr o driniaethaumwy effeithiol, ond mae ar bwynt ffurfdro sylweddol yn ei ddatblygiad ar hyn o bryd.

Mae technoleg ac arloesi’n ehangu’n gyflymach nag erioed, a phoblogaeth sy’n heneiddio ac sy’n fwy gwybodus yn dwysau’r galw gan ddefnyddwyr, yn ogystal â’r pwysau gwleidyddol ac ariannol byd-eang amlwg.

Bydd y ffordd y gwnaiff y Gwasanaethau Iechyd Gwladol y DU ymdrin â’r pwysau cynyddol hyn gan symud at ffocws iechyd gydag atal yn flaenllaw, yn allweddol i’w lwyddiant parhaus.

Ganwyd yr Athro Sir Leszek Borysiewicz FLSW yng Nghaerdydd ac astudiodd Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ddiweddarach derbyniodd PhD mewn ymchwil imiwnoleg yng Ngholeg Imperial Llundain. Yn sgil ei gyfraniadau i addysg meddygaeth ac ymchwil brechlyn cafodd ei urddo’n farchog yn 2001. Rhwng 2007 a 2010, roedd yn Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Meddygol. Yn 2010 fe’i penodwyd yn Is-Ganghellor Prifysgol Caergrawnt, swydd y bu ynddi tan 2017. Mae’n eistedd ar Fwrdd Ymchwil ac Arloesi’r DU ac yn Cadeirio Cancer Research UK.

 Mae’r Athro Borysiewicz yn Gymrawd nodedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Event Details
Date
Dydd Iau 17 Ionawr 2019
Time
6:00 PM - 7:30 PM
Cost
FREE
Website
https://nhs_success_but_where_next.eventbrite.co.uk
Trefnydd
Learned Society of Wales
Lleoliad
Cardiff University