Loading Events
  • This event has passed.

The NHS in Wales: A Health Economist’s Perspective on the Next 70 Years

Dydd Iau 21 Chwefror 2019, at 4:30 PM
Bangor University

Mae’r Athro Rhiannon Tudor Edwards FLSW wedi bod yn ymchwilydd ac yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor ers 20 mlynedd, ac ar hyn o bryd yn Athro mewn Economeg Iechyd. Mae wedi cyd-gyhoeddi dros 100 o erthyglau, adroddiadau a phenodau llyfr a adolygwyd gan gymheiriaid yn y maes, a bu’n arholwr i Gyfadran Iechyd Cyhoeddus y DU am dair blynedd. Mae’r Athro Edwards hefyd wedi gwasanaethu ar grŵp llywio’r Cyngor Ymchwil Meddygol ar enillion economaidd ymchwil biofeddygol, ac ar Bwyllgor Grantiau Ymchwil a Datblygu mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Swyddfa Cymru. Mae’n daer dros alluogi pobl ifanc sy’n byw gydag anableddau i gyfranogi’n llawn ym myd gwaith, chwaraeon a gweithgaredd cymdeithasol.

Bu Rhiannon yn gweithio ym maes economeg iechyd ers pum mlynedd ar hugain ac mae hi wedi cyhoeddi’n helaeth gyda chydweithwyr o Brifysgol Bangor ac yn rhyngwladol ar economeg iechyd y cyhoedd.  Yn y gorffennol, bu’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar bolisïau i leihau rhestrau aros y GIG, fformiwla ariannu adnoddau’r GIG i’r Byrddau Iechyd, a bu’n gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynhyrchu cyfres o adroddiadau ar yr achos economaidd dros fuddsoddi mewn atal ar hyd cwrs bywyd.  Yn y ddarlith ddwyieithog hon, bydd yn nodi ei syniadau, o safbwynt economegydd iechyd, ynglŷn â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru dros y saith mlynedd nesaf

Mae’r Athro Edwards yn Gymrawd nodedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Event Details
Date
Dydd Iau 21 Chwefror 2019
Time
4:30 PM
Cost
FREE
Website
https://health_economists_next_70_years.eventbrite.co.uk
Lleoliad
Bangor University