Loading Events
  • This event has passed.

WEDI’I OHIRIO: Trwy Brism Iaith

Dydd Iau 26 Mawrth 2020 - Dydd Gwener 27 Mawrth 2020
Temple of Peace King Edward VII Avenue Cardiff, CF10 3AP

Cofrestrwch yma

Mae’n ddrwg gennym roi gwybod ein bod wedi penderfynu gohirio ein symposiwm ‘Trwy Brism Iaith’ oherwydd y feirws Covid-19.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.


Bydd y symposiwm rhyngwladol deuddydd hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried cwestiynau megis:

  • Beth yw iaith a beth yw dwyieithrwydd ac amlieithrwydd?
  • Sut ydyn ni’n cynhyrchu iaith a sut mae’r meddwl dwyieithog ac amlieithog yn prosesu iaith?
  • I ba raddau y mae Cymru’n gwneud y gorau o botensial deallusol, cymdeithasol a chreadigol ei dwyieithrwydd?
  • Sut y gellir datgloi’r potensial hwn yn wyneb y bygythiad o ddifodiant ieithoedd er mwyn gwireddu amcanion y llywodraeth o hybu diwylliant bywiog ac o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Cofrestrwch yma

Bydd y digwyddiad yn cynnwys darlithoedd, sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol gan gyfrannwyr rhyngwladol ac ymarferwyr diwylliannol blaenllaw. Mae’r symposiwm wedi’i guradu gan grŵp o academyddion blaenllaw yn y maes, o dan arweiniad yr Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r siaradwyr a ganlyn ymysg y siaradwyr a fydd yn cymryd rhan:

  • Lǐ Wéi, Athro mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol yng Ngholeg y Brifysgol Llundain.
  • Y nofelydd a’r academydd Patrick McGuinness.
  • David Gramling, Athro cysylltiol mewn Astudiaethau Almaeneg ym Mhrifysgol Arizona.

Bydd y rhaglen ar gyfer y ddau ddiwrnod yn archwilio’r themâu a ganlyn:

Diwrnod 1

Cyflwyniad: Trwy brism iaith
Buddion dwyieithrwydd ac amlieithrwydd

Thema 1: Iaith a’r meddwl
Archwilio syniadau ynghylch iaith a hunaniaeth, ac iaith a pherthyn

Thema 2: Un meddwl, mwy nag un iaith
Beth ydym yn ei wybod ynghylch niwroleg dwyeithrwydd ac amlieithrwydd a sut mae hynny’n effeithio ar ein hemosiynau.

Thema 3: Iaith a chyfieithu
Sut y gall chwilio am ystyr gynorthwyo gyda thrawsieithu

Thema 4: Iaith a chreadigrwydd
Grym creadigol amrywiaeth ieithoedd a gweithio ar draws ieithoedd

 

Diwrnod 2

Thema 5: Difodiant ieithoedd
I ba raddau y gall cynllunio ieithyddol, hawliau a deddfwriaeth fynd I’r afael â’r bygythiad o ddifodiant ieithoedd?

Thema 6 (rhan 1): Iaith ac addysg
Pa rôl y gall addysg ei chwarae wrth geisio sicrhau’r nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Thema 6 (rhan 2): Iaith ac addysg
Sut mae modd ysgogi ac annog dysgwyr ifanc yng Nghymru i barhau ar eu siwrnai amlieithog mewn ysgolion a thu hwnt?

Thema 7: Iaith a chymdeithas lewyrchus
Sut mae modd diffinio beth yw cymdeithas ieithyddol lewyrchus?

Cofrestrwch yma

Event Details
Start
Dydd Iau 26 Mawrth 2020
End
Dydd Gwener 27 Mawrth 2020
Website
https://tocyn.cymru/cy/event/385969e8-1613-480e-a400-cddf7e1f4238
Trefnydd
Learned Society of Wales
Lleoliad
Temple of Peace
King Edward VII Avenue Cardiff, CF10 3AP