Loading Events
  • This event has passed.

Wales and the World – London Launch

Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018, at 6:00 PM - 8:00 PM
Ty Gwydyr House Whitehall London, SW1A 2NP

The Secretary of State for Wales, Rt Hon Alun Cairns MP and Sir Emyr Jones Parry, President of the Learned Society of Wales, are delighted to invite you to an evening reception to celebrate the Launch of the Society’s Wales and the World report at Gwydyr House, Tuesday 16th January 2018 from 18:00 – 20:00 hrs.

This is a great opportunity to network and hear about how the Welsh Higher Education sector contributes to international research, innovation and achievements, and to celebrate Wales as a vibrant, dynamic, welcoming and innovative place to live, work and study.

We really hope you can join us.

Please confirm your attendance no later than Friday 12th January 2018.

****

Mae’n bleser gan y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas Ddysgedig Cymru eich gwahodd i dderbyniad i ddathlu Lansiad adroddiad y Gymdeithas Wales and the World, yn Nhŷ Gwydyr, ddydd Mawrth 16eg Ionawr 2018 rhwng 18:00 a 20:00 o’r gloch.

Mae hwn yn gyfle gwych i rwydweithio a chlywed am detholiad o’r ffyrdd y mae’r sector Addysg Uwch yng Nghymru’n cyfrannu at ymchwil, arloesi a llwyddiannau rhyngwladol, ac i ddathlu Cymru fel lle dynamig, croesawgar ac arloesol i fyw, gweithio ac astudio.

Mawr obeithiwn y gallwch ymuno â ni.

A fyddech cystal â chadarnhau eich bod yn gallu dod erbyn dydd Gwener 12fed Ionawr 2018 fan bellaf.
Event Details
Date
Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018
Time
6:00 PM - 8:00 PM
Website
https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-and-the-world-launch-tickets-41749775703
Trefnydd
Learned Society of Wales
Lleoliad
Ty Gwydyr House
Whitehall London, SW1A 2NP