‘The NHS – a success but where next?’

Cardiff University

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd.  Mae’r GIG yn llwyddiant gan gyflenwi gofal iechyd i genhedloedd y DU am ddim pan fo’i angen. Mae wedi ymdrin â chynnydd anferth yn y galw a dyfodiad nifer fawr o driniaethaumwy effeithiol, ond mae ar bwynt ffurfdro sylweddol yn ei ddatblygiad ar hyn o bryd. Mae technoleg ac arloesi’n ehangu’n gyflymach nag erioed, a phoblogaeth sy’n heneiddio ac sy’n fwy gwybodus yn dwysau’r galw gan ddefnyddwyr, yn ogystal â’r pwysau gwleidyddol ac ariannol byd-eang amlwg. Bydd y ffordd y gwnaiff y Gwasanaethau Iechyd Gwladol y DU ymdrin â’r pwysau cynyddol hyn gan symud at ffocws iechyd gydag atal yn flaenllaw, yn allweddol i’w lwyddiant parhaus. Ganwyd yr Athro Sir Leszek Borysiewicz FLSW yng Nghaerdydd ac astudiodd Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ddiweddarach derbyniodd PhD mewn ymchwil imiwnoleg yng Ngholeg Imperial Llundain. Yn sgil ei gyfraniadau i addysg meddygaeth ac ymchwil brechlyn cafodd ei urddo’n farchog yn 2001. Rhwng 2007 a 2010, roedd yn Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Meddygol. Yn 2010 fe’i penodwyd yn Is-Ganghellor Prifysgol Caergrawnt, swydd y bu ynddi tan 2017. Mae’n eistedd ar Fwrdd Ymchwil ac Arloesi’r DU ac yn Cadeirio Cancer Research UK.  Mae’r Athro Borysiewicz yn Gymrawd nodedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

FREE

The future of health and health care in a changing climate

Halliwell Centre, Carmarthen

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ers canol y ganrif ddiwethaf, cafwyd cynnydd sylweddol, os anghyfartal, o ran iechyd a datblygiad y ddynoliaeth. Fodd bynnag mae’r datblygiadau hyn yn seiliedig ar ecsbloetio systemau naturiol mewn modd anghynaladwy, gan arwain at newidiadau amgylcheddol dramatig gan gynnwys newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth, […]

FREE

Ysgol Feddygol i Abertawe, Gorllewin Cymru, a’r Byd / A Medical School for Swansea, West Wales and the World

Grove Lecture theatre, Swansea Univerisity Singleton Park, Swansea

Organised in partnership with Swansea University Professor Julian Hopkin FLSW was the founding Head of Swansea University Medical School, where he is now Professor of Experimental Medicine. With a background in clinical teaching and medical research, he is an international authority in the genetics of asthma. He won the Daiwa-Adrian Prize for his work in […]

FREE

The NHS in Wales: A Health Economist’s Perspective on the Next 70 Years

Bangor University

Mae’r Athro Rhiannon Tudor Edwards FLSW wedi bod yn ymchwilydd ac yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor ers 20 mlynedd, ac ar hyn o bryd yn Athro mewn Economeg Iechyd. Mae wedi cyd-gyhoeddi dros 100 o erthyglau, adroddiadau a phenodau llyfr a adolygwyd gan gymheiriaid yn y maes, a bu’n arholwr i Gyfadran Iechyd Cyhoeddus y […]

FREE

Dying in Today’s World

Organised in partnership with Cardiff Metropolitan University. Professor the Baroness llora Finley of Llandaff FLSW is an internationally renowned expert in palliative medicine, who developed a postgraduate course that has taught over 2,000 doctors in the field. Her work has been highly influential on government policy in areas including bereavement in children, organ donation, prisoner care and […]

WEDI GOHIRIO: Beyond the NHS: Is Health Really ‘Global’?

Aberystwyth University

Organised in partnership with Aberystwyth University. Professor Colin McInnes is Director of Research, Impact and Excellence at Aberystwyth University. Based in the Department of International Politics, he is a UNESCO Professor and holds the UNESCO Chair in HIV/AIDS Education and Health Security in Africa. He has been vice-chair of the UK National Commission for UNESCO […]

Perspectives from UK General Practice for Universal Health Coverage Internationally

Temple of Peace King Edward VII Avenue, Cardiff

Professor Helen Stokes-Lampard is Chair of the Royal College of General Practitioners, which represents and supports over 50,000 GPs in the UK. She grew up in Swansea and, after qualifying in Medicine in 1996, worked in Obstetrics and Gynaecology before training as a GP. Her clinical interests include women's health and end-of-life care. Professor Stokes-Lampard […]