Ar-lein

YCG Gweminar – ‘Creating Wellbeing: Research and Practice’

9 Mai, 2023:

12:00 pm -

9 Mai, 2023:

2:00 pm

Bydd Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar o bob cwr o Gymru yn cyflwyno eu hymchwil ar les gyda phoblogaethau amrywiol. O ddiwylliant ystyriol o drawma yn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, i ymchwilio i ragfynegwyr lles pobl ifanc o leiafrifoedd rhywiol yn y DU, i ymyriadau seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar a ddefnyddir i hyrwyddo iechyd. Bydd y wemniar hefyd yn archwilio rôl iechyd corfforol, gweithgarwch corfforol a phwyisgrwydd strategaethau seiliedig ar y corff i reoli iechyd meddwl. Bydd y sesiwn hefyd yn gyfle i rannu adnoddau y gall Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar eu defnyddio wrth wynebu straen a gorbryder.

Anogir mynychwyr i drafod pa strategaethau sydd wedi gweithio iddyn nhw i gynnal eu lles.

Mae aelodau’r panel yn cynnwys:

  • Dr Tegan Brierley-Sollis, Darlithydd mewn Plismona, Troseddeg a Dulliau wedi’u Llywio gan Drawma, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
  • Dr Paula Foscarini-Craggs, Rheolwr Treialon a Cydymaith Ymchwil , Canolfan Y mchwil Treialon, Prifysgol Caerdydd
  • Dr Lucy Bryning, Swyddog Arloesi Ymchwil a Datblygu ym Maes Iechyd a Lles, Prifysgol Bangor
  • Dr Becky Amos, Swyddog Ymchwil -Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd, Prifysgol Bangor

Bydd y sesiwn yn cael ei chadeirio gan:

  • Athro Ann John (LSW), Athro Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg; Pennaeth Adran, Ysgol Meddygaeth Abertawe, Prifysgol Abertawe.

Darllenwch y crynodebau llawn a’r bywgraffiadau siaradwyr yma.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn uniaith Saesneg