Loading Events

Past Events

Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Mawrth 2020

WEDI’I OHIRIO: Trwy Brism Iaith

Dydd Iau 26 Mawrth - Dydd Gwener 27 Mawrth
Temple of Peace, King Edward VII Avenue Cardiff, CF10 3AP
Free

WEDI’I OHIRIO Darlith: Ydyn ni’n byw yn y Matrics? – yr Athro David Tong

Dydd Gwener 20 Mawrth, at 3:00 PM - 5:00 PM
Taliesin Theatre, Swansea University SA2 8PP
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 19 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hyd...

WEDI’I OHIRIO: A Journey in Science – darlith gan yr Athro Fonesig Jean Thomas

Dydd Iau 19 Mawrth, at 6:00 PM - 7:30 PM
Faraday Lecture Theatre, Swansea University, Singleton Park Swansea, SA2 8PP
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 18 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hyd...

GOHIRIO: Heriau Seiber-Ddiogelwch i Genhedloedd Bach

Dydd Gwener 13 Mawrth, at 4:00 PM - 6:00 PM
University of South Wales, Newport Campus, Usk Way Newport, NP20 2BP
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 13 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hydref....
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Chwefror 2020

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang

Dydd Iau 13 Chwefror, at 1:00 PM - 5:00 PM
Bangor University,
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Ionawr 2020

WEDI GOHIRIO : Darlith Cymmrodorion: The Significance Of The Opposition To The Great War In Wales, Cardiff

Dydd Iau 16 Ionawr, at 6:30 PM - 8:30 PM
Cardiff University,
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru   In association with the Learned Society of Wales Sia...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Rhagfyr 2019
FREE

The role of arts and culture in developing Wales’s international profile

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2019, at 5:30 PM - 7:00 PM
National Museum Wales, Cardiff CF10 3NP
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Tachwedd 2019

Beyond the NHS: Is Health Really ‘Global’?

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019, at 6:00 PM - 7:30 PM
Main Hall, Department of International Politics, Aberystwyth University SY23 3FE,

Foreign Affairs and Domestic Courts: a Sea Change

Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019, at 2:00 PM - 4:00 PM
University of South Wales (Treforest Campus),
Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig Y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, Prifysgol De Cymru mewn cysylltiad â Chymdeithas ...

Supercriticality: from blue fluid to green chemistry

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019
Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal 3ydd Darlith Zienkiewicz ddydd Mercher 20fed o Dachwedd. Y siaradwr gwadd bydd yr Athro Sir Martyn Poliakoff a fydd yn traddodi darlith o'...

Exploring Medieval Wales: Power, Language(s) and Literature

Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 2019, at 1:00 PM - 4:00 PM
St Fagans National Museum of History, St Fagans National Museum of History Cardiff, CF5 6XB
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Darparwyd yr holl wybodaeth gan y trefnwyr a cheir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan. This event is tied to ...

Berlin Wall Falls 30 Years On: History, Politics and Identity

Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019, at 9:30 AM - 5:30 PM
Main Building, Cardiff University, Cardiff University CF10 3AT
Yn rhan o raglen Prifysgol Caerydd i gofio mudiadau hydref 1989 a arweiniodd at ddiflaniad y llen haearn, mae’r gynhadledd un-dydd hon yn ail-asesu Cwymp Wal Berlin ar 9 Tac...
Free

Yr Hen Dwrneiod Llengar – Darlith Edward Lhuyd 2019

Dydd Iau 7 Tachwedd 2019, at 5:30 PM - 7:30 PM
Swansea University, SA2 8PP
Gan yr Athro Gwynedd Parry Yng Nghymru’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ymddangosodd cenhedlaeth o farnwyr a chyfreithwyr diwylliedig a fu’n eiriolwyr brwd dros y Gymraeg...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Hydref 2019
AM DDIM

Strategaethau Pŵer Meddal – Sut ddylai Cymru ei chyflwyno ei hun ar lwyfan y byd?

Dydd Llun 28 Hydref 2019, at 9:30 AM - 4:30 PM
Cardiff Metropolitan University, Llandaff Campus Cardiff, CF5 2YB
Gan gyd-fynd â datblygu Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru, nod y gyfres hon o ddigwyddiadau yw ehangu’r drafodaeth a dwysau ein dealltwriaeth o asedau “grym meddal...

Cwricwlwm ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus?

Dydd Iau 17 Hydref 2019, at 5:30 PM - 7:00 PM
Computational Foundry, Swansea University, Bay Campus Swansea, SA1 8EN
Seiliau Addysgol, Hanesyddol ac Athronyddol Cyfrifiadureg mewn cydweithrediad â 

The Many Faces of Type 2 Diabetes

Dydd Sadwrn 12 Hydref 2019, at 3:00 PM - 4:30 PM
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Darparwyd yr holl wybodaeth gan y trefnwyr. "The Many Faces of Type 2 Diabetes" event will be led by Profe...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Medi 2019
£5

Symposiwm: Morgan llwyd o wynedd 1619 – 1659

Dydd Sadwrn 21 Medi 2019, at 1:30 PM - 3:30 PM
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Penglais Road Aberystwyth, SY23 3BU United Kingdom
Wrth i ni nodi 400 mlwyddiant geni Morgan Llwyd dyma gyfres o gyflwyniadau gan arbenigwyr i ddathlu bywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r cyfrinydd. Siaradwyr i gynnwys yr Athr...

Early Medieval Wales Archaeology Research Group Biennial Colloquium

Dydd Sadwrn 21 Medi 2019, at 9:00 AM - Dydd Sul 22 Medi 2019, at 5:00 PM
Hotel Mariners, Mariners Square Haverfordwest, SA61 2DU
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Darparwyd yr holl wybodaeth gan y trefnwyr. Early Medieval Wales Archaeology Research Group Biennial Collo...
Free

New light on Gildas

Dydd Llun 2 Medi 2019, at 1:00 PM - 2:00 PM
National Library of Wales,
Mon 2nd September 2019 Bydd Dr Iestyn Daniel yn archwilio o'r newydd y cwestiynau sy'n ymwneud â'r ddogfen Lladin o'r chweched ganrif a adnabyddir fel De Excidio Brit...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Awst 2019

Eisteddfod Genedlaethol Darlith: Y Gyfraith yn ein Llên

Dydd Iau 8 Awst 2019, at 2:00 PM - 3:30 PM
Y Gyfraith yn ein Llên 8 Awst 19 - 14:00 Yr Athro Gwynedd Parry sy’n trafod ei gyfrol newydd yng nghwmni’r Prifardd Emyr Lewis, dan gadeiryddiaeth ...

Ar Ymyl y Gofod: Darlith Eisteddfod Genedlaethol

Dydd Mercher 7 Awst 2019, at 2:30 PM - 3:30 PM
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst Sir Conwy, United Kingdom
Yr Athro Eleri Pryse FLSW, Prifysgol Aberystwyth sy’n traddodi darlith y Gymdeithas Ddysgedig dan gadeiryddiaeth Alan Shore yn y sesiwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg   ...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Gorffennaf 2019
£230

Yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 - Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2019
Bangor University,
Cefnogir gan y Gymdeithas 22–26 Gorffennaf 2019, Prifysgol Bangor Y Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol yw’r prif gynulliad rhyngwladol ar gyfer...

Merthyr Science Festival

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019
Merthyr Tydfil,
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Darparwyd yr holl wybodaeth gan y trefnwyr a cheir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan.   Merthyr Scie...

Multilingual Literatures: Interdisciplinary Conference

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 - Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019
Gregynog,
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Darparwyd yr holl wybodaeth gan y trefnwyr a cheir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan. 17-19 July, Gregynog H...
£70

Cynhadledd i Fyfyrwyr Ffiseg a Seryddiaeth 2019 (CAPS)

Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019 - Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2019
Vivian Tower, Swansea University, Department of Physics, Vivian Tower, Swansea University, Singleton Park Swansea, SA2 8PP
Cefnogir gan y Gymdeithas Cynhadledd i Fyfyrwyr Ffiseg a Seryddiaeth 2019 (CAPS) Institute of Physics, Sefydliad Ffiseg yng Nghymru a Cymdeithas Ddysgedi...