Loading Events

Past Events

Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Mawrth 2022
Am Ddim

Making Light Of Mathematics: Darlith David Olive

Dydd Mercher 16 Mawrth, at 4:00 PM - 6:00 PM
Taliesin Theatre, Swansea University SA2 8PP
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Tachwedd 2021
Am Ddim

Yr Argyfwng Hinsawdd ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol: Ymatebion gan ymchwilwyr yng Nghymru

Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021, at 9:00 AM - 6:30 PM
Online,
Cynhadledd ar-lein

If Civic Mission Is the Answer, What Is the Question?

Dydd Iau 25 Tachwedd 2021, at 4:00 PM - 5:30 PM
Zoom Webinar,
Bydd y drafodaeth ford gron hon, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogle...
Am Ddim

Dychmygu Hanes: Cymru mewn Ffuglen a Ffaith

Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021 - Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 2021
Online,
Imagined histories in the form of historical fiction, films or television programmes are often at the heart of how we think about our national and personal identities. Histori...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Hydref 2021
Am Ddim

Pandemigau a Mwy: Dysgu o Argyfyngau

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021, at 4:00 PM - 5:30 PM
Online,
Mae sut y gallwn ddysgu o hanes i ddod allan yn gryfach o'n cyfnod presennol o argyfwng, yn destun darlith Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sy'n cynnwys yr Athro Margaret ...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Gorffennaf 2021

Noson Wobrwyo Medalau

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021, at 5:00 PM - 6:00 PM
Online,
Ymunwch â ni i longyfarch enillwyr medalau Menelaus, Frances Hoggan., Hugh Owen a Dillwyn Dr Drew Nelson,Yr Athro Dianne Edwards,Yr Athro EJ Renold, Dr Annie Tubadji, Dr E...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Mehefin 2021

Seminar ECR: ‘Applying for Grants and Top Mistakes’

Dydd Llun 28 Mehefin 2021, at 11:00 AM - 1:00 PM
Zoom,
  Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar   Bydd y sesiwn yn cynnwys gwneud cais am grantiau ar bob cam gyrfa ac yn cynnwy...

Rhagolwg o Rwydwaith Arloesedd Cymru

Dydd Iau 24 Mehefin 2021, at 12:00 PM - 1:30 PM
Online,
Yn ei adroddiad
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Mai 2021

Maintaining Mental Health in Academia

Dydd Mawrth 11 Mai 2021, at 2:00 PM - 4:30 PM
Zoom,
Combatting Impostor Syndrome and Other Challenges Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar - seminar Zoom am ddim Nod y sesiwn ddwy awr hon yw rhoi arweiniad ar ...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Ebrill 2021
Am Ddim

Our Life in Science: In conversation with Frances Hoggan Medal Winners

Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021, at 4:00 PM - 5:30 PM
Online,
Sgwrs gydag Enillwyr Medalau Frances Hoggan Cyn cyhoeddi ein enillwyr medalau newydd ym mis Mai, rydym yn cynnal

Hystings Gwyddoniaeth Etholiadau Senedd 2021

Dydd Iau 8 Ebrill 2021, at 5:00 PM - 6:30 PM
Online,
Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg a'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn eich gwahodd i Hystings Gwyddoniaeth Etholiadau Sen...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Mawrth 2021

Dosbarth Meistr Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021, at 2:00 PM - 4:30 PM
Zoom,
Ffoto gan David von Di...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Chwefror 2021

The SHAPE of Humanities, Arts and Social Sciences

Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021, at 3:00 PM - 4:30 PM
Zoom,
Mae disgyblaethau'r Dyniaethau, y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn ein dysgu i ddadansoddi, dehongli, creu, cyfathrebu a chydweithio gyda t...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Tachwedd 2020

Trwy Brism Iaith

Dydd Llun 23 Tachwedd 2020 - Dydd Mercher 25 Tachwedd 2020
Zoom Webinar,
Bydd y symposiwm rhithwir hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried cwestiynau megis: Beth yw iaith a ...
Am Ddim

Y Seiat Wyddonol: Sgwrs am Wyddoniaeth a Thechnoleg yn Hanes a Threftadaeth Cymru

Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020, at 2:00 PM - 4:00 PM
Online,
Beth yw gwyddoniaeth i Gymru, a Chymru i wyddoniaeth? Mae gan ein gwlad hanes gwyddonol hir a chyfoethog, ond er gwaethaf cyfraniad Cymry i’n dealltwriaeth o’r byd o’n h...

Innovation, productivity and “levelling up R&D” – the opportunities for Wales

Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020, at 4:00 PM - 5:00 PM
Zoom Webinar,
Cynhyrchiant economi Cymru – fel y'i mesurir gan GYC y pen – yw'r isaf yn y DU.
Am Ddim

Seminar Zoom: Effaith mewn Egwyddor ac yn Ymarferol

Dydd Llun 9 Tachwedd 2020, at 2:00 PM - 3:30 PM
Online,
Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar LSW – seminar Zoom am ddim Mae 'effaith' yn disgrifio manteision ymchwil academaidd i gymdeithas ehangach. B...
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Hydref 2020
Am Ddim

Cymru a’r Byd – Hyrwyddo Cymru’n Rhyngwladol: Y Camau Nesaf

Dydd Iau 22 Hydref 2020, at 10:00 AM - 1:10 PM
Online,
Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio'r camau nesaf sydd eu hangen i hyrwyddo Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Byddwn yn ystyried pynciau cysylltiadau rh...
Am Ddim

Mary McAleese: ‘From child to world citizen: but what kind of world?’

Dydd Mercher 14 Hydref 2020, at 4:00 PM - 5:30 PM
Online,
‘O blentyn i ddinesydd byd: ond pa fath o fyd?’
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Mawrth 2020

WEDI’I OHIRIO: Trwy Brism Iaith

Dydd Iau 26 Mawrth 2020 - Dydd Gwener 27 Mawrth 2020
Temple of Peace, King Edward VII Avenue Cardiff, CF10 3AP
Am Ddim

WEDI’I OHIRIO Darlith: Ydyn ni’n byw yn y Matrics? – yr Athro David Tong

Dydd Gwener 20 Mawrth 2020, at 3:00 PM - 5:00 PM
Taliesin Theatre, Swansea University SA2 8PP
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 19 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hyd...

WEDI’I OHIRIO: A Journey in Science – darlith gan yr Athro Fonesig Jean Thomas

Dydd Iau 19 Mawrth 2020, at 6:00 PM - 7:30 PM
Faraday Lecture Theatre, Swansea University, Singleton Park Swansea, SA2 8PP
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 18 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hyd...

GOHIRIO: Heriau Seiber-Ddiogelwch i Genhedloedd Bach

Dydd Gwener 13 Mawrth 2020, at 4:00 PM - 6:00 PM
University of South Wales, Newport Campus, Usk Way Newport, NP20 2BP
Yn anffodus, bu’n rhaid gohirio’r ddarlith a drefnwyd ar gyfer 13 Mawrth. Rydym ni ar hyn o bryd yn edrych ar ddyddiadau yn yr hydref....
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Chwefror 2020

Prifysgolion fel Cymunedau Byd-eang

Dydd Iau 13 Chwefror 2020, at 1:00 PM - 5:00 PM
Bangor University,
Digwyddiadau Cymdeithas Ddysgedig Cymru ym mis Ionawr 2020

WEDI GOHIRIO : Darlith Cymmrodorion: The Significance Of The Opposition To The Great War In Wales, Cardiff

Dydd Iau 16 Ionawr 2020, at 6:30 PM - 8:30 PM
Cardiff University,
Mae hwn yn ddigwyddiad a gefnogir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru   In association with the Learned Society of Wales Sia...