ar-lein

Trafodaeth Banel – ‘Knowledge Production Across Borders: Insights and Opportunities’

10 Tach, 2022:

9:30 am -

10 Tach, 2022:

11:30 am

Mae’r panel amlddisgyblaethol hwn yn dod ag ymchwilwyr y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol i drafod yr heriau a’r cyfleoedd sy’n codi o’u cydweithrediad â chymunedau brodorol ac ymchwilwyr y tu allan i’r DU. Mae is-bynciau i fynd i’r afael â nhw yn cynnwys rôl yr ymchwilydd mewn gwybodaeth sy’n cyd-gynhyrchu (e.e., cyfrifoldeb moesegol a gwleidyddol) a phwysigrwydd arloesedd methodolegol i fynd ati i osgoi gwrthbrofi cysylltiadau pŵer anghymesur. Bydd y panel hefyd yn trafod yr angen i bontio gwybodaeth o wahanol ddiwylliannau a sut y gallai gwaith trawsddisgyblaethol ddigwydd.

Bydd Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru hefyd yn cynnig persbectif unigryw ar eu hymgysylltiad â chymunedau y tu allan i’r byd academaidd.

Mae aelodau’r panel yn cynnwys:

  • Dr Luci Attala, Rheolwr Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd mewn Anthropoleg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Luci hefyd yn gyfarwyddwr Canolfan BRIDGES UNESCO, YDDS.
  • Dr Geraldine Lublin, Athro Cyswllt, Adran Llenyddiaeth, Cyfryngau a Ieithoedd, Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu, Prifysgol Abertawe. Mae Geraldine hefyd yn gyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Cymharol Portiwgal, Sbaen a Chyfandiroedd America (CEPSAM).
  • Dr Antonio A.R. Ioris, Darllenydd a Chydlynydd Cwrs MSc, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd.
  • Susie Ventris-Field Prif Weithredwr, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Bydd y sesiwn yn cael ei chadeirio gan:

  • Professor Helena Miguélez-Carballeira (FLSW), Athro Astudiaethau Sbaenaidd ym Mhrifysgol Bangor.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn uniaith Saesneg