Mae enwebiadau bellach ar agor

Mae angen i chi enwebu Cymrodyr newydd ar gyfer 2017/18

Unwaith eto ceir cyfle i ddathlu a chydnabod rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth ysgolheigaidd, ac yn y proffesiynau, diwydiant a masnach, y celfyddydau a gwasanaeth cyhoeddus, a helpu Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ddatblygu a thyfu.

Oes unrhyw faes astudio neu sector yn y gymuned academaidd sydd yn eich barn chi heb gynrychiolaeth ddigonol yn y Gymrodoriaeth? Dyma’ch cyfle i gywiro hynny, a chofiwch, dim ond Cymrodyr sy’n cael enwebu Cymrodyr newydd.

Mae’r broses enwebu yn haws nag erioed:

  • Mae ffurflenni a chanllawiau eleni wedi’u diweddaru i’w gwneud yn fwy hylaw
  • Mae’r broses bellach yn gwbl electronig i’w gwneud yn haws ac yn gyflymach
  • Mae cymorth ar gael gan yr ysgrifenyddiaeth ar bob cam o’r ffordd – 02920 37 6954 neu  nominations@lsw.wales.ac.uk

Dyddiad cau: 2 Hydref 2017

Cliciwch yma i enwebu