Making Light of Mathematics: Darlith David Olive 2022

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal y drydedd ddarlith yng Nghyfres Ddarlithoedd David Olive 16 Mawrth (4pm). 

Y siaradwr eleni yw’r Athro Syr Michael Berry, Cymrawd Anrhydeddus Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Meliville Wills, Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol ac Athro Ffiseg, Prifysgol Bryste. 

Mae’r Athro Berry yn enwog am ei gyfraniadau i fecaneg cwantwm, opteg ac anhrefn cwantwm.

Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe; dim ond 220 unigolyn a ganiateir ar gyfer y gynulleidfa yn y lleoliad.

Bydd y digwyddiad yn cael ei ffrydio’n fyw.

Cefnogir darlith David Olive gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.