Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Ein nod yw creu rhwydwaith cenedlaethol sy’n cwmpasu’r holl ddisgyblaethau a sefydliadau academaidd yng Nghymru, yn ogystal ag ymchwilwyr yn y trydydd sector, y Llywodraeth a diwydiant. Anelir y rhwydwaith hwn at unrhyw un sy’n cychwyn ar yrfa ym maes ymchwil neu’n cychwyn gweithio gydag ymchwilwyr