Rydym yn Cyflogi: Swyddog Cymrodoriaeth

Ydych chi’n chwilio am rôl sy’n cyfuno eich sgiliau rhyngbersonol rhagorol gyda’ch arbenigedd o ran trefnu a rheoli prosiect? Rydym yn chwilio am rywun sy’n drefnus iawn, gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol – sy’n gallu rhedeg a gwella proses sefydledig yn effeithiol, ar yr un pryd â datblygu perthnasoedd cryf â rhanddeiliaid allweddol.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn sefydliad ifanc a chroesawgar, gyda strategaeth flaengar ac uchelgeisiol sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo Cymrodoriaeth o arbenigwyr ac arweinwyr. Mae ein Swyddog Cymrodoriaeth yn gyfrifol am y broses etholiadol flynyddol sy’n ethol y Cymrodyr newydd bob blwyddyn, ac am reoli cysylltiadau gyda’r Cymrodyr hynny ar ôl iddynt gael eu hethol.

Rydym yn awyddus i gyflogi rhywun parhaol, rhan-amser am 28 awr yr wythnos (0.8 FTE). Mae gennym nifer o wahanol ffyrdd y mae ein staff yn gweithio’n hyblyg y byddem yn hapus i’w trafod gyda chi.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn cefnogi dysgwyr Cymraeg gweithredol ar bob lefel. Nid yw rhuglder yn y Gymraeg yn un o ofynion y swydd hon, ond mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol, ac mae parodrwydd i ddysgu yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy hanner nos, dydd Sul 2 Mehefin.

Mae cyfweliadau wedi’u trefnu i gael eu cynnal rhwng 9am a 5pm ar dydd Mercher 12 Mehefin.

Os hoffech ragor o wybodaeth cyn penderfynu gwneud cais, cysylltwch â Helen Willson i drefnu trafodaeth anffurfiol.