Rydym yn Cyflogi: Swyddog Gweithrediadau

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol wrth symud Cymdeithas Ddysgedig Cymru ymlaen: a sicrhau ein bod ni’n gweithredu ar ein gorau – fel sefydliad effeithiol, proffesiynol, sydd wedi’i lywodraethu’n dda – fel y gallwn gyflawni ein strategaeth pum mlynedd uchelgeisiol newydd er budd Cymru.  Mae ein Swyddog Gweithrediadau yn chwarae rhan annatod wrth sicrhau bod ein sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Byddai’r swydd hon yn addas i unigolyn rhagweithiol a threfnus a fyddai’n mwynhau rôl amrywiol yn cefnogi ac yn bod yn rhan o dîm deinamig.

Rydym yn bwriadu cyflogi rhywun ar sail amser llawn. Mae’r swydd ar gael ar sail contract cyfnod penodol o flwyddyn yn y lle cyntaf. Mae ein staff yn gweithio eu horiau hyblyg mewn nifer o wahanol ffyrdd, a byddem yn hapus i’w trafod gyda chi.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn cefnogi dysgwyr Cymraeg gweithredol ar bob lefel. Nid yw rhuglder yn y Gymraeg yn un o ofynion y swydd hon, ond mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn ddymunol, ac mae parodrwydd i ddysgu yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy hanner nos, dydd Sul 2 Mehefin.

Mae cyfweliadau wedi’u trefnu i gael eu cynnal rhwng 9am a 5pm ar dydd Iau, 13 Mehefin.

Os hoffech ragor o wybodaeth cyn penderfynu gwneud cais, cysylltwch â Haydeé Martínez-Zavala i drefnu trafodaeth anffurfiol.