Llefydd Gwag ar y Pwyllgor Craffu: Awst 2020

Ar hyn o bryd, mae gennym y llefydd gwag canlynol ar ein pwyllgorau craffu.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno ag unrhyw rai ohonynt, cysylltwch ag Amanda Kirk.

Pwyllgorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

A1: Meddygaeth a’r Gwyddorau Meddygol: 2 le gwag

A2: Y Gwyddorau Cellol, Esblygol, Organebol ac Ecosystem: 1 lle gwag

A3: Cemeg, Ffiseg, Seryddiaeth a Gwyddorau Daear: 3 le gwag

A4: Cyfrifiadura, Mathemateg ac Ystadegau: 1 lle gwag

A5: Peirianneg: 0 le gwag


Pwyllgorau Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

B1: Iaith, Llenyddiaeth a hanes a damcaniaeth y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio: 1 lle gwag

B2: Hanes, Athroniaeth a Diwinyddiaeth: 3 le gwag

B3: Economeg a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a’r Gyfraith: 1 lle gwag


Busnes, Gwasanaeth Cyhoeddus ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Pwyllgor C1: 0 le gwag