Swydd Gwag – Clerc Y Cyngor

CLERC Y CYNGOR

Cyflog: £36,001 – £40,523; pro rata

21 awr yr wythnos, penodiad tymor penodol 2 flynedd

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys ar gyfer swydd Clerc y Cyngor.

Bydd yr unigolyn a benodir yn gyflogedig gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn swyddfa’r Gymdeithas ym Mharc Cathays Park, Caerdydd.

Bydd yr unigolyn a benodir yn ymuno â thîm Ysgrifenyddiaeth y Gymdeithas gan weithio gyda Uwch Swyddog Gweithredol, Swyddog Cymrodoriaeth ac Ymgysylltu, Swyddog Cyllid a Gweinyddu a bydd yn atebol i’r Prif Weithredwr.

Bydd y Clerc yn darparu cymorth proffesiynol a chyfeillgar i Gadeirydd a Phrif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac i’w Swyddogion mewn perthynas â’r amrywiaeth eang o swyddogaethau’r Gymdeithas o ran datblygu a gweithredu ei gweithdrefnau a’i systemau llywodraethu gweinyddol.

Mae hon yn swydd allweddol o fewn tîm bach Cymdeithas Ddysgedig Cymru.  Bydd gennych y sgiliau a’r profiad i ddarparu cymorth rhagorol i’r Cyngor a’i bwyllgorau. Disgwylir i’r deiliad swydd fod yn hunan-gymhellol gyda doethineb cadarn, y gallu i weithredu’n annibynnol gyda lefelau uchel o ymreolaeth ac ymgysylltu’n effeithiol ac yn hyblyg gyda Chymrodyr, partneriaid allanol a rhanddeiliaid fel bo’r angen.

Penodiad rhan amswer (0.6), tymor penodol yw hwn am gyfnod o ddwy flynedd (gyda phosibilrwydd o estyniad) o’r dyddiad penodi ar Raddfa 7 y gyfradd gynyddrannol Addysg Uwch.

Y dyddiad dechrau fydd Mehefin neu cyn gynted â phosibl wedi hynny.

Gwahoddir unigolion sy’n awyddus i gael rhagor o wybodaeth am y swydd i gysylltu â’r Athro Peter Halligan (029 2037 6976) am sgwrs anffurfiol.

Dyddiad Cau: 12pm Dydd Gwener 12 Mai 2017

Cyfweliadau: Dydd Llun 22 Mai 2017