Swyddi Gwag: Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu; Cynorthwyydd y Gymrodoriaeth

Mae’n bleser gennym wahodd ceisiadau am ddwy swydd newydd yng Nghymdeithas Ddysgedig Cymru. Bydd y ddwy swydd wedi’u lleoli yn swyddfa’r Gymdeithas ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Lawrlwythwch y pecyn swydd perthnasol i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisio.

Dyddiad cau ymgeisio ar gyfer y ddwy swydd yw hanner dydd ar 7 Chwefror 2019.


Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  • Cyflog cychwynnol: £26,243 pro rata
  • 25 awr yr wythnos
  • Swydd tymor penodol am 2 flynedd

Bydd y Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu’n chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu cyrhaeddiad ac effaith y Gymdeithas. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – sicrhau bod eu cyflawniadau’n cael eu cyfathrebu, eu bod yn gallu ymgysylltu’n effeithiol gyda’r Gymdeithas, a bod ein galwad flynyddol am Gymrodyr newydd yn cyrraedd y gynulleidfa fwyaf amrywiol bosibl.

Mae’r Gymdeithas hefyd yn awyddus i estyn allan at bobl ar gyfnod cynharach yn eu gyrfaoedd, ac i ysgolion a’r cyhoedd yn ehangach. Bydd y Swyddog yn manteisio ar gyfleoedd i gyrraedd y cynulleidfaoedd hyn, yn unol â chynllun cyfathrebu’r Gymdeithas sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn gyfrifol am wefan y Gymdeithas, sianeli cyfryngau cymdeithasol a sylw’r wasg yn ogystal â sicrhau presenoldeb cryf mewn digwyddiadau allanol perthnasol.


Cynorthwyydd y Gymrodoriaeth

  • Cyflog cychwynnol: £19,202 pro rata
  • 2 ddiwrnod (14 awr) yr wythnos
  • Swydd tymor penodol am 2 flynedd

Mae rôl Cynorthwyydd y Gymrodoriaeth yn hanfodol i sicrhau rhediad llyfn rhaglen waith flynyddol y Gymdeithas. Diben allweddol y rôl yw cynnig cymorth i’n prosesau etholiad, sy’n cynnwys ethol Cymrodyr newydd a dyfarnu Medalau. Bydd y Cynorthwyydd yn sicrhau bod ymgeiswyr a Chymrodyr yn derbyn gwasanaeth hynod broffesiynol, a bod y prosesau etholiad yn gadarn, effeithiol ac effeithlon.

Bydd y deiliad swydd yn ymgymryd ag amrywiaeth o swyddogaethau gweinyddol a chefnogol i’r Gymdeithas. Bydd y rhain yn amrywio yn ystod y flwyddyn ac yn cynnwys cynnal ein cronfa ddata o gysylltiadau, paratoi ystadegau i bwyllgorau, cefnogi ein digwyddiadau ac amrywiaeth o dasgau cofnodi data ac ymchwil pen desg.