Effeithiau ymchwil prifysgolion Cymru: lluniau o’r digwyddiad lansio

Lansiwyd ein hadroddiad mawr newydd, ‘The impacts of research from Welsh universities’ yng Nghaerdydd ar 9 Tachwedd.

Yn ogystal â chyhoeddi’r adroddiad ei hun, cynhaliwyd trafodaeth banel a sesiwn holi ac ateb. Roedd yn cynnwys yr Athro Claire Gorrara FLSW, Deon Ymchwil ac Arloesi, Prifysgol Caerdydd, yr Athro Jas Pal Badyal, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a’r Athro David Sweeney, Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.