Rydym Yn Llogi: Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen i sefydlu prosiect newydd ar gyfer Cymru gyfan. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a’i nod yw cynyddu gallu’r sector addysg uwch yng Nghymru ar gyfer partneriaethau, arweinyddiaeth a chydweithio.

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygu cynllun cenedlaethol a fydd yn cefnogi ymchwilwyr ar bob cam o’u gyrfa, yn cynyddu cydweithio a gwaith partneriaeth rhwng prifysgolion, ac yn dathlu rhagoriaeth Cymru mewn ymchwil. 

Byddem yn croesawu eich cais os gallwch ddangos: 

  • Profiad sylweddol o weithredu prosiectau 
  • Gwybodaeth am addysg uwch ac ymchwil yng Nghymru 
  • Llwyddiant mewn perthynas â gweithio ar nodau a rennir gyda phartneriaid a rhanddeiliaid 
  • Sgiliau rhagorol mewn cynllunio, rheoli, trefnu a chyfathrebu 

Gallwch lawrlwytho ein pecyn swyddi i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisio.

Cais am Gyflogaeth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17.00, 31 Hydref 2021.