Croeso i'n Cymrodyr Newydd

Gan gyflwyno pedwar o Gymrodyr newydd sydd wedi eu hethol i’r Gymdeithas yn 2024, sy’n gweithio o fewn iaith, llenyddiaeth a hanes a damcaniaeth y celfyddydau creadigol a pherfformio.

Yr Athro Savyasaachi Jain FLSW

Darllenydd, Newyddiaduraeth a Dogfen
Prifysgol Caerdydd

Mae Dr Jain yn dysgu newyddiadurwyr y dyfodol i chwarae rhan ystyrlon yn eu cymdeithas. Y mae hefyd yn arwain prosiect rhyngddisgyblaethol i ddatblygu’r offeryn Realiti Rhithwir cyntaf yn y ddisgyblaeth sy’n addysgu sut i wneud penderfyniadau creadigol. Mae wedi sicrhau grantiau ar gyfer prosiectau gwerth dros EUR 1.35 miliwn, a hyfforddi cannoedd o newyddiadurwyr a gwneuthurwyr ffilmiau proffesiynol mewn tua 30 o wledydd. Fel newyddiadurwr, mae ei waith wedi cael effaith uniongyrchol ar y cyhoedd yn rhyngwladol.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Jain.

Yr Athro Andrew Lewis FLSW

Professor Andrew Lewis

Athro Cyfansoddi
Prifysgol Bangor

Mae Andrew Lewis yn gyfansoddwr ac yn Athro Cyfansoddi. Mae a wnelo ei gerddoriaeth â materoldeb sain, ac yn aml bydd yn defnyddio technoleg i’w gwireddu a’i pherfformio. Mae ei gynnyrch yn amrywio rhwng cerddoriaeth ‘acwsmatig’ (a glywir ar amryw o seinyddion yn unig) a gweithiau cerddorfaol a siambr, sy’n aml yn cynnwys technoleg. Andrew yw sylfaenydd Electroacwstig CYMRU, sy’n hyrwyddo ac yn galluogi cyfansoddi a pherfformio cerddoriaeth electroacwstig ledled Cymru.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Lewis.

Yr Athro Radhika Mohanram

Athro Astudiaethau Ôl-drefedigaethol
Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Mohanram yn ysgolhaig blaenllaw yn y cyfnod ôl-drefedigaethol, ar ôl ysgrifennu tri monograff a golygu pum casgliad o draethodau ar hil, rhyw a llywodraeth ymerodrol, gan gynnwys SPAN, un o’r tri phrif gyfnodolyn ar astudiaethau ôl-drefedigaethol yn Awstralasia. Mae’r nifer fawr o ddyfyniadau (1316) o’r monograffau yn Google Scholar yn tystio i’w heffaith. Y mae hefyd yn ymchwilio i drawma ôl-drefedigaethol, maes astudiaeth newydd sydd heb ei ddatblygu. Gwelwyd effaith yr ymchwil a gyllidwyd ganddo yng Nghymru ym maes ymgysylltu â’r cyhoedd a’r sector amgueddfeydd.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Mohanram.

Yr Athro Clair Rowden FLSW

Athro Cerddoriaeth, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth
Prifysgol Caerdydd

Mae Clair Rowden yn Athro Cerddoleg yn Ysgol Gerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd. Mae ei hymchwil yn trafod Ffrainc y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trawsgenedlaetholdeb ac opera a theatr cerdd, ei dderbyniad gan y beirniaid, cynhyrchu llwyfan, dawns, eiconograffeg a gwawdluniau.

Mae ei chyhoeddiadau diweddar yn cynnwys Opera and Parody in Paris, 1860-1900 (Brepols, 2020) a’r gyfrol a gyd-olygwyd ganddi, Carmen Abroad: Bizet’s Opera on the Global Stage (Cambridge University Press, 2020), enillydd gwobr 2021 y Gymdeithas Gerddorol Frenhinol am gasgliad golygedig eithriadol. I ategu’r llyfr ceir gwefan ryngweithiol: ww.CarmenAbroad.org.

Cerddolegydd cyhoeddus yw’r Athro Rowden, sydd wedi ymrwymo i ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfnewid gwybodaeth, ac mae’n ysgrifennu nodiadau rhaglen yn rheolaidd ar gyfer yr Opéra-Comique, Paris, Gŵyl Opera Wexford, Opera Cenedlaethol Cymru, y Tŷ Opera Brenhinol, Opera Bilbao a Gŵyl Salzburg.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Rowden.