Darganfyddwch fwy am ein Cymrodyr newydd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r 43 o bobl ddiweddaraf sydd wedi cael eu hethol i’n Cymrodoriaeth, gyda phob un ohonynt yn cynrychioli’r goreuon o fywyd academaidd, diwylliannol a dinesig Cymru

Dysgwch fwy am ein holl Gymrodyr newydd ar draws yr arbenigeddau pwnc canlynol:

Pwyllgorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth


Pwyllgorau Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol


Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau