Croeso i'n Cymrodyr Newydd

Gan gyflwyno tri Gymrawd newydd sydd wedi eu hethol i’r Gymdeithas yn 2024, sy’n gweithio o fewn hanes, archaeoleg, athroniaeth a diwinyddiaeth.

Dr Lloyd Bowen FLSW

Darllenydd, Hanes Modern Cynnar
Prifysgol Caerdydd

Mae Lloyd Bowen yn hanesydd ar Gymru a Phrydain yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg. Mae wedi cyhoeddi’n eang ar bynciau, gan gynnwys gwleidyddiaeth a hunaniaeth Gymreig o dan y Tuduriaid a’r Stiwartiaid, anrhydedd bonedd ac ymladd cleddyf, a gwleidyddiaeth Rhyfeloedd Cartref Prydain. Ei gyfrol yn 2022, Early Modern Wales, c.1536–c.1689 oedd y gwerslyfr cyntaf ar Gymru ar y cyfnod hwn ers cenhedlaeth. Mae’n helpu i redeg y prosiect ‘Civil War Petitions’, sydd yn cael ei ariannu gan AHRC.

Darllenwch fwy am waith Dr Bowen.

Yr Athro Graeme Garrard FLSW

Athro Gwleidyddiaeth
Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Garrard yn Athro Meddwl Gwleidyddol ac yn ysgolhaig blaenllaw ar hanes deallusol Ewrop, y mae wedi’i ddysgu ers tri degawd mewn prifysgolion ym Mhrydain, Ffrainc a’r Unol Daleithiau. Mae wedi cyhoeddi llawer o lyfrau ac erthyglau gwreiddiol ar gyfer ysgolheigion arbenigol yn y maes hwn, yn enwedig ar yr Oleuedigaeth a’i feirniaid, a hefyd ar gyfer darllenwyr cyffredinol sydd â diddordeb mewn syniadau gwleidyddol.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro Garrard.

Yr Athro Thomas O'Loughlin

Athro Emeritws Diwinyddiaeth Hanesyddol
Prifysgol Nottingham

Mae’r Athro O’Loughlin yn archwilio testunau cynnar a chanoloesol, gan geisio deall eu darlun crefyddol o’r byd. Mae’n archwilio’r testunau hynny gyda’r rhagdybiaeth bod crefydd bob amser yn gyfnewidiol o fewn traddodiadau, yn hytrach na’i bod yn statig neu’n ymylol. Mae wedi gweithio i ddatblygu (o fewn diwinyddiaeth) ymwybyddiaeth o ddiwinyddiaeth hanesyddol, ac (o fewn hanes) hanes diwinyddiaeth. Meithrin y dull rhyngddisgyblaethol hwn fu ei gyflawniad mwyaf, a ddatblygwyd drwy addysgu, ysgrifennu ac arweinyddiaeth olygyddol. Mae’r gyfres Studia Traditionis Theologiae, a sylfaenwyd ganddo ac y mae’n ei chyfarwyddo bellach, wedi ymrwymo i’r nod hwn. Mae 53 o gyfrolau wedi’u cyhoeddi bellach, a thua 13 arall yn y wasg gyda Brepols.

Darllenwch fwy am waith Yr Athro O’Loughlin.