Rhaglen y Colocwiwm

10:00  Cyfarfod Llawn Agoriadol

Geiriau agoriadol Yr Athro Hywel Thomas, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Croeso i Brifysgol Abertawe
Prif siaradwr:
Yr Athro Uzo Iwobi, OBE Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Cyngor Hil Cymru
‘Hybu gwrth-hiliaeth mewn sefydliadau yng Nghymru’
Mae creu amgylchedd ymchwil sy’n gefnogol ac yn gynhyrchiol i bawb yn allweddol i ragoriaeth.  Mae gan Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar rôl ganolog mewn hyrwyddo newid, a cheisio creu gweithle sy’n gynhwysol ac yn weithredol, yn wrth-hiliol.  Bydd yr Athro Iwobi yn ymchwilio i’r camau tuag at adeiladu sefydliad gwrth-hiliol yng Nghymru, a’r heriau sydd angen eu goresgyn.

11.00   Sesiwn A:
Gweithdy – Adolygiad gan Gymheiriaid:  Pam a Sut
Bydd yr Athro Simon Hands a Dr Shareena Hamzah-Osbourne yn hwyluso’r sesiwn ymarferol hon, i archwilio pam mae bod yn adolygydd cymheiriaid yn elfen hanfodol o ddatblygiad proffesiynol, ei bwysigrwydd yn y broses gyhoeddi, a beth i’w ddisgwyl fel adolygydd. Byddan yn trafod arferion gorau ar gyfer ysgrifennu adolygiadau effeithiol gan gymheiriaid hefyd, gan gynnwys sut i roi adborth adeiladol ac osgoi peryglon cyffredin.

Sesiwn B:
Sesiwn Rhwydweithio Cyflym? – Wedi’ hwyluso gan Dr Amy Sanders
Dewch i gwrdd ag Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar eraill a chlywed am eu gwaith, tra’n ymarfer eich sgiliau rhwydweithio yn yr amgylchedd hwyliog a diogel hwn. 

12.30   Egwyl i gael cinio – Cyflwyniadau Poster

1.15     Sesiwn A:
1.15 
Sgyrsiau Cyflym – Dan arweiniad:  Dr Emrys Evans a Dr Amy Sanders
Cyfle i glywed am syniadau ymchwil o amrywiaeth o feysydd, sydd yn cael eu cyflwyno gan Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar o Gymru.  Nod y fforwm hwn yw ysgogi syniadau newydd, sbarduno sbarc, ac adeiladu ymchwil ryngddisgyblaethol.
Sesiwn B:
1.15:  
Gweithdy:  Y Camgymeriadau Niferus Mae Ymgesiwyr Grantiau’n eu Gwneud
Bydd Dr Adrian Osbourne yn siarad am ystod o gamgymeriadau ac argymhellion sydd yn cael eu gwneud gan ymchwilwyr academaidd wrth wneud cais am gyllid ymchwil. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a rhannu profiadau yn ystod y sesiwn.
2.15: 
Gweithdy:   Datblygu arweinyddiaeth gydweithredol
Bydd Hannah Pudner yn helpu i ddatblygu eich sgiliau arwain ochr yn ochr â’r cyd-destun polisi sy’n unigryw i Gymru.  Bydd y seminar hwn yn cyfuno theori gydag ymarfer, tra’n cyfeirio at rwydweithiau ac adnoddau

3.30     Edrych yn ôl ar y diwrnod – Sesiwn Adborth

4.15     Sylwadau cau

Bydd lle tawel ar gael i fyfyrio ac i’r rhai sydd angen seibiant byr o weithgareddau drwy gydol y dydd.