Dod yn Gymrawd

Rydym yn croesawu enwebiadau gan bobl o bob cefndir, profiad, barn, cred a diwylliant.

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth. Mae pob un o’n Cymrodyr wedi gwneud cyfraniad pwysig i fyd dysg ac mae ganddynt oll gysylltiad amlwg â Chymru.

Oherwydd statws y Gymrodoriaeth, rhaid i’r holl Enwebeion (ar wahân i Gymrodyr er Anrhydedd) fynd drwy broses drylwyr o asesu. Derbynnir o ddeutu 50 o Gymrodyr bob blwyddyn, ond daw llawer mwy o enwebiadau i law.

Ar ôl cael eu hethol, mae Cymrodyr yn aelodau oes a gofynnir iddynt gyfrannu i waith y Gymdeithas lle bo’n bosibl. Gall hyn gynnwys cyfrannu at ddigwyddiadau, gwaith polisi, gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd, llywodraethu neu brosesau etholiadol yn y dyfodol.