Astudiaethau Cymreig yw archwiliad a dealltwriaeth ddeallusol o bopeth sy’n ymwneud â Chymru a’i chysylltiadau â’r byd ehangach.