Cyfleoedd

Cyfrannu at Greu Cymru Lewyrchus – 6 July 2023

Cymru lewyrchus yw thema colocwiwm wyneb yn wyneb Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer ymchwilwyr gyrfa cynnar a gynhelir gan Prifysgol Abertawe yr haf hwn.

Rydym yn gwahodd cynigion am sgyrsiau fflach a phosteri ymchwil ar y thema gan Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar sydd yn gweithio ym mhrifysgolion Cymru. 

Bydd y digwyddiad yn dod ag aelodau o Rwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar Cymdeithas Ddysgedig Cymru at ei gilydd, ynghyd â chydweithwyr o’r sectorau academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat, a’r trydydd sector. Bydd cyfle i rwydweithio, rhannu ymchwil a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i gael gyrfa ymchwil lwyddiannus ym maes ymchwil. 

Grantiau Gweithdai Ymchwil

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad. Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd, rydym wedi datblygu tair ffrwd ar gyfer 2022-23: Astudiaethau Cymru; Ymchwilydd Gyrfa Cynnar; Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.  Gallwch wneud cais am hyd at £1,000 i gefnogi eich prosiect. Dyddiad cau: 3 Mawrth 2023.

Medalau Dillwyn

Mae Medalau Dillwyn yn dathlu cyfraniad ymchwilwyr gyrfa cynnar sy’n gweithio yng Nghymru, neu sydd â chysylltiad â Chymru. Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu tair medal am waith ym meysydd: Y Gwyddorau, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol Y Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a Busnes Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran, ac mae’r rheini sydd wedi cymryd toriad yn eu gyrfa hefyd yn gymwys. Mae’r enwebiadau ar gyfer Medal Dillwyn ar gau ar hyn o bryd. Byddwn yn cyhoeddi enillwyr 2022 ym mis Tachwedd 2022.  

Hyfforddiant ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

O bryd i’w gilydd, gallwn gynnig cymorth i ymchwilwyr gyrfa cynnar fynychu digwyddiadau hyfforddiant sydd yn cael eu cynnig gan ein partneriad. I dderbyn rhybudd am y cynigion diweddaraf, cofrestrwch i’r Bwletin Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar.

 

 

UK Young Academy

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn rhan o gydweithrediad gyda’r Academi’r Gwyddorau Meddygol, yr Academi Brydeinig, Yr Academi Beirianneg Frenhinol, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin, a’r Gymdeithas Frenhinol, i greu UK Young Academy.

Mae UK Young Academy yn cysylltu a datblygu unigolion talentog ym mlynyddoedd cynnar eu gyrfa o ystod eang o sectorau, fel y gallant gydweithio i wneud gwahaniaeth yn y byd. Mae’r Academi’n dwyn ynghyd arweinwyr newydd y DU o’r byd diwydiant, academia, meddygaeth, addysg, busnes, y celfyddydau, a phroffesiynau eraill. Mae eu haelodau’n cael eu dewis o bob rhan o’r DU, o amrywiaeth o gefndiroedd amrywiol ac ystod o brofiadau.

Mae ceisiadau ar gyfer UK Young Academy ar gau ar hyn o bryd.

 

 

Newyddion RYGC Diweddaraf