Cyfleoedd

Grantiau Gweithdai Ymchwil

Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad. Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd, rydym wedi datblygu tair ffrwd ar gyfer 2022-23: Astudiaethau Cymru; Ymchwilydd Gyrfa Cynnar; Y Celfyddydau, Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.  Gallwch wneud cais am hyd at £1,000 i gefnogi eich prosiect.

Cynllun Grant Cymru Ystwyth Cymru-Iwerddon

Bydd grant sydd yn cael ei ariannu gan Gymru a’i reoli gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel rhan o raglen Cymru Ystwyth Llywodraeth Cymru, yn cynnig hyd at £12,500 ar gyfer un prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon.

Mae’r alwad am gynigion bellach ar gau.

Bydd angen i’r prosiect llwyddiannus fodloni’r ddau ofyniad cyffredinol canlynol:

1. Bod yn gais ar y cyd, gan gynnwys ymchwilwyr o sefydliad addysg uwch yng Nghymru ac Iwerddon

2. Archwilio materion sy’n ymwneud ag iaith, diwylliant a threftadaeth, a chanolbwyntio’n benodol ar ieithoedd brodorol, lleiafrifol a llai eu defnydd.

Bydd cyllid yn cael ei ddyfarnu yn yr hydref, a bydd angen i brosiectau gael eu cwblhau o fewn tri neu bedwar mis. 

Medalau Dillwyn

Mae Medalau Dillwyn yn dathlu cyfraniad ymchwilwyr gyrfa cynnar sy’n gweithio yng Nghymru, neu sydd â chysylltiad â Chymru. Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu tair medal am waith ym meysydd:

  • Y Gwyddorau, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth
  • Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Creadigol
  • Y Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a Busnes

Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran, ac mae’r rheini sydd wedi cymryd toriad yn eu gyrfa hefyd yn gymwys.

Mae’r enwebiadau ar gyfer Medal Dillwyn ar gau. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni arbennig ym mis Hydref 2024.  

Hyfforddiant ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

O bryd i’w gilydd, gallwn gynnig cymorth i ymchwilwyr gyrfa cynnar fynychu digwyddiadau hyfforddiant sydd yn cael eu cynnig gan ein partneriad. I dderbyn rhybudd am y cynigion diweddaraf, cofrestrwch i’r Bwletin Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar.

UK Young Academy

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn rhan o gydweithrediad gyda’r Academi’r Gwyddorau Meddygol, yr Academi Brydeinig, Yr Academi Beirianneg Frenhinol, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin, a’r Gymdeithas Frenhinol, i greu UK Young Academy.

Mae UK Young Academy yn cysylltu a datblygu unigolion talentog ym mlynyddoedd cynnar eu gyrfa o ystod eang o sectorau, fel y gallant gydweithio i wneud gwahaniaeth yn y byd. Mae’r Academi’n dwyn ynghyd arweinwyr newydd y DU o’r byd diwydiant, academia, meddygaeth, addysg, busnes, y celfyddydau, a phroffesiynau eraill. Mae eu haelodau’n cael eu dewis o bob rhan o’r DU, o amrywiaeth o gefndiroedd amrywiol ac ystod o brofiadau.

Mae ceisiadau ar gyfer UK Young Academy ar agor.

 

 

Newyddion RYGC Diweddaraf