Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau. Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt.

Beth yw'r rhwydwaith?

Cofrestrwch i'n digwyddiad nesaf

Sut i gadw mewn cysylltiad

Cyhoeddiadau ac Adroddiadau

smorse

Mae arbenigedd Cymrodyr y Gymdeithas yn cael ei amlygu yn ein hymateb i ymholiad Seneddol ar sut i frwydro yn erbyn lledaenu camwybodaeth. Mae Pwyllgor Diwylliant

Mae Nngen Meddwl yn Feiddgar i Ddatblygu Arloesedd yng Nghymru
smorse

Mae’n rhaid i Gymru adrodd stori glir am arloesi yng Nghymru, meddai Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Daw’r sylwadau yn sgil ymateb y Gymdeithas i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru

smorse

Ym mis Mehefin 2022, cynhaliodd y Gymdeithas y chweched sesiwn yn nhrafodaethau bwrdd crwn Arloesi, a oedd yn archwilio potensial arloesedd yn y trydydd sector

Fideos

Peidiwch â cholli allan

Cofrestrwch i dderbyn ein
cylchlythyr misol