Elusen addysgol annibynnol, ymreolaethol, Cymru-gyfan, ar draws yr holl ddisgyblaethau yw Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2010, ac mae’n tynnu ar gryfderau sylweddol yn agos i 400 o Gymrodyr nodedig yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Mae’n sicrhau budd cyhoeddus gan gynnwys cyngor ysgolheigaidd arbenigol ar amrywiaeth o faterion polisi cyhoeddus yn gysylltiedig â gwyddoniaeth, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Erbyn 2018 nod y Gymdeithas, academi ysgolheigaidd gyntaf Cymru ar draws yr holl ddisgyblaethau, yw ei sefydlu ei hun yn gynrychiolydd rhyngwladol cydnabyddedig byd dysg Cymru ac yn ffynhonnell o sylwadau awdurdodol, ysgolheigaidd a beirniadol ar faterion polisi sy’n effeithio ar Gymru.

Latest Publications
Annual Review
Adolygiad Blynyddol 2016-17 https://www.cymdeithasddysgedig.cymru/wp-content/uploads/2017/12/REF16812_AnnualReview_CYM_STP-LR.pdf 15 Rhagfyr, 2017
Consultations
Anerchiad Llywydd 2017 Syr Emyr Jones Parry 19 Gorffennaf, 2017