Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau

Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt. Defnyddiwn yr wybodaeth gyfunol hon i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysg a darparu cyngor polisi annibynnol.

Upcoming Events
Latest Publications
Annual Review
Adolygiad Blynyddol 2019-20 Cymdeithas Ddysgedig Cymru 8 Ionawr, 2021
President’s Address
Anerchiad y Llywydd 2020 Syr Emyr Jones Parry 20 Mai, 2020