Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau

Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt. Defnyddiwn yr wybodaeth gyfunol hon i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysg a darparu cyngor polisi annibynnol.

Latest Publications
President’s Address
Anerchiad y Llywydd 2019 Syr Emyr Jones Parry FLSW 28 Mai, 2019
Annual Review
Adolygiad Blynyddol 2017/18 3 Rhagfyr, 2018
President’s Address
Anerchiad y Llywydd 2018 Sir Emyr Jones Parry 26 Mehefin, 2018
Annual Review
Adolygiad Blynyddol 2016-17 15 Rhagfyr, 2017