Elusen addysgol annibynnol, ymreolaethol, Cymru-gyfan, ar draws yr holl ddisgyblaethau yw Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2010, ac mae’n tynnu ar gryfderau sylweddol yn agos i 500 o Gymrodyr nodedig yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Mae’n sicrhau budd cyhoeddus gan gynnwys cyngor ysgolheigaidd arbenigol ar amrywiaeth o faterion polisi cyhoeddus yn gysylltiedig â gwyddoniaeth, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Erbyn 2018 nod y Gymdeithas, academi ysgolheigaidd gyntaf Cymru ar draws yr holl ddisgyblaethau, yw ei sefydlu ei hun yn gynrychiolydd rhyngwladol cydnabyddedig byd dysg Cymru ac yn ffynhonnell o sylwadau awdurdodol, ysgolheigaidd a beirniadol ar faterion polisi sy’n effeithio ar Gymru.

Upcoming Events
Latest Publications
Annual Review
Adolygiad Blynyddol 2017/18 3 Rhagfyr, 2018
President’s Address
Anerchiad y Llywydd 2018 Sir Emyr Jones Parry 26 Mehefin, 2018
Annual Review
Adolygiad Blynyddol 2016-17 15 Rhagfyr, 2017
Consultations