Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau. Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt.

Newyddion Diweddaraf

Addysg Uwch
Joe Boyle

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi derbyn y teitl mawreddog Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education.

Darllen Mwy »
Newyddion y Gymdeithas
Joe Boyle

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai Olivia Harrison fydd ei Phrif Weithredwr newydd.

Darllen Mwy »
Cyhoeddiadau
Joe Boyle

A new generation of scientific methods is improving our understanding of health inequalities in Europe.

Darllen Mwy »
Digwyddiadau
Joe Boyle

Bydd systemau ynni, economeg ac ymgysylltiad cymunedol ymhlith y pynciau dan sylw yn ein Cynhadledd Ymchwil ar Ddechrau Gyrfa, a gynhelir 26 Tachwedd.

Darllen Mwy »
Digwyddiadau
Joe Boyle

Beth yw moeseg yr eiriolwr y mae ei waith yn golygu bod yn ddadleuol, yn chwilfrydig, yn ddig, yn ganmoliaethus neu’n ymddiheurol – fel y

Darllen Mwy »
Civic Mission
Digwyddiadau
Joe Boyle

n, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru.

Darllen Mwy »

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Beth yw'r rhwydwaith?

Daliwch i fyny ar ein digwyddiad diweddaraf

Sut i gadw mewn cysylltiad

Cyhoeddiadau ac Adroddiadau

Yr Argyfwng Hinsawdd ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol: Fideos

Fideos

Peidiwch â cholli allan

Cofrestrwch i dderbyn ein
cylchlythyr misol