Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau. Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt.

Newyddion Diweddaraf

Gwyddoniaeth a’r Senedd 2022
Digwyddiadau
Joe Boyle

Olivia Harrison, ein Prif Weithredwr, fydd un o’r siaradwyr yn nigwyddiad Gwyddoniaeth a’r Senedd eleni.

ALLEA Report
Addysg Uwch
LSW Temp

Nid yw’r system academaidd wedi’i heithrio o fod angen croesawu cynaliadwyedd hinsawdd, yn ôl adroddiad newydd.

REF2021 Results
Addysg Uwch
Joe Boyle

Mae prifysgolion Cymru yn chwarae rôl hanfodol wrth fynd i’r afael â nifer o’r heriau rydym yn eu hwynebu heddiw, a’r heriau fyddwn yn eu hwynebu yn y dyfodol. 

Dewch i weithio gyda ni: Swyddog Cyllid
Swyddi
Joe Boyle

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid profiadol, trylwyr ac sydd â phrofiad digidol i ymuno â’n tîm bach, deinamig a chyfeillgar.

Cyfle am Swydd: Cynorthwyydd Cefnogi Tîm
Swyddi
Joe Boyle

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Tîm deinamig a brwdfrydig i gefnogi ein sefydliad sy’n tyfu ar adeg gyffrous.

Corporate Accountability for Human Rights Abuses and Natural Resources Governance
Digwyddiadau
Joe Boyle

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Beth yw'r rhwydwaith?

Daliwch i fyny ar ein digwyddiad diweddaraf

Sut i gadw mewn cysylltiad

Cyhoeddiadau ac Adroddiadau

Fideos

Peidiwch â cholli allan

Cofrestrwch i dderbyn ein
cylchlythyr misol