Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau. Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt.

Newyddion Diweddaraf

Civic Mission
Digwyddiadau
Joe Boyle

n, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru.

Darllen Mwy »
Syr Vaughan Jones
Cymrodyr
Joe Boyle

Mae Syr Vaughan Jones, a fu farw y llynedd, yn cael ei gofio a’i anrhydeddu gan Gymdeithas Fathemategol America.

Darllen Mwy »
Newyddion y Gymdeithas
Joe Boyle

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn falch o gyhoeddi mai Emma Adamson fydd ei Phrif Weithredwr newydd, bydd hi’n dechrau yn y swydd ym mis Ionawr 2022.

Darllen Mwy »
Syr John Meurig Thomas
Cymrodyr
Joe Boyle

Bydd gwasanaeth coffa i Syr John Meurig Thomas yng Nghapel Bethesda Llangennech ar 13eg Tachwedd am 12 o’r gloch.

Darllen Mwy »
Addysg Uwch
Joe Boyle

Mae Celtic Academies Alliance wedi cyhoeddi ei gyflwyniad i adolygiad Annibynnol BEIS o fiwrocratiaeth ymchwil.

Darllen Mwy »
Cymrodyr
Joe Boyle

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth un o’n Cymrodyr Sefydlu, Syr Ronald Mason KCB FRSC FIMMM FLSW FRS. Roedd Syr Ronald

Darllen Mwy »

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Beth yw'r rhwydwaith?

Daliwch i fyny ar ein digwyddiad diweddaraf

Sut i gadw mewn cysylltiad

Cyhoeddiadau ac Adroddiadau

Fideos

Peidiwch â cholli allan

Cofrestrwch i dderbyn ein
cylchlythyr misol