Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau. Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt.

Newyddion Diweddaraf

Syr John Meurig Thomas
Cymrodyr
Joe Boyle

Bydd gwasanaeth coffa i Syr John Meurig Thomas yng Nghapel Bethesda Llangennech ar 13eg Tachwedd am 12 o’r gloch.

Darllen Mwy »
Addysg Uwch
Joe Boyle

Mae Celtic Academies Alliance wedi cyhoeddi ei gyflwyniad i adolygiad Annibynnol BEIS o fiwrocratiaeth ymchwil.

Darllen Mwy »
Cymrodyr
Joe Boyle

Roeddem yn drist iawn i glywed y newyddion am farwolaeth un o’n Cymrodyr Sefydlu, Syr Ronald Mason KCB FRSC FIMMM FLSW FRS. Roedd Syr Ronald

Darllen Mwy »
Research & Innovation
Joe Boyle

Mae’r Academi Brydeinig yn gwahodd cynigion gan ymchwilwyr yn y DU a’r UE/gwledydd cysylltiedig, i ysgogi prif gydweithrediadau.

Darllen Mwy »
Digwyddiadau
Joe Boyle

Ar ddydd Mercher 24 Tachwedd bydd Cyfadran Wyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe yn cynnal ei phumed Ddarlith Zienkiewicz.

Darllen Mwy »
Digwyddiadau
Joe Boyle

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams yn Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darllen Mwy »

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Beth yw'r rhwydwaith?

Daliwch i fyny ar ein digwyddiad diweddaraf

Sut i gadw mewn cysylltiad

Cyhoeddiadau ac Adroddiadau

Fideos

Peidiwch â cholli allan

Cofrestrwch i dderbyn ein
cylchlythyr misol