Archive for the ‘Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar’ Category

‘Llwybrau at Heddwch’

Mae ‘Llwybrau at Heddwch’ yn rhaglen ymchwil a drefnir gan Academi Heddwch sy’n archwilio ffynonellau cyfoes o wrthdaro yng Nghymru a thu hwnt ac yn archwilio ffyrdd newydd o’i liniaru neu ei ddatrys.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru we... Read More

Colocwiwm Cyntaf Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Arddangos Bywiogrwydd Diwylliant Ymchwil Cymru

Roedd pwysigrwydd cynyddol Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ddiwylliant ymchwil Cymru i'w weld yng ngholocwiwm cyntaf y rhwydwaith, a gynhaliwyd yn Abertawe ar 6 Gorffennaf.

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn defnyddio'r ased unigryw sef ei Chymrodoriaeth, i ddatblygu cenhedlaeth nesaf Cymru o ymchwilwyr.

Mae menter newydd a lansiwyd gan ein Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar, wedi gweld ymchwilwyr ar ddechrau eu ... Read More

Cyfrannu at Greu Cymru Lewyrchus – 6 July 2023

Cymru lewyrchus yw thema colocwiwm wyneb yn wyneb Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer ymchwilwyr gyrfa cynnar a gynhelir gan Prifysgol Abertawe yr haf hwn.

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar.