Archive for the ‘Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar’ Category

‘Making Sense of Microaggressions’: Digwyddiad Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar.

Dewiswyd 67 o aelodau o bob disgyblaeth i roi llais er mwyn newid yn Academi’r Ifanc newydd y DU gyfan.

Heddiw mae Academïau Cenedlaethol y DU ac Iwerddon wedi cyhoeddi aelodau cyntaf ... Read More

Enillwyr Medalau Newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn datgelu diwylliant ymchwil cyffrous Cymru

The Learned Society of Wales has announced the names of its 2022 medallists. 

The medals are awarded each year to celebrate the outstanding research that comes from Wales. 

Mae ein Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar wedi sefydlu ei hun fel rhan bwysig o amgylchedd ymchwil Cymru. 

Rydym wedi lansio cynllun ariannu Grantiau ar gyfer Gweithdai Ymchwil eleni, sydd yn cael ei gefnogi gan CCAUC. Mae hyd at £1000 ar ... Read More

Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar: Diweddariad Mis Awst

Mae wedi bod yn ychydig o wythnosau prysur i aelodau ein Rhwydwaith ECR a rhai o Gymrodorion y Gymdeithas. Ym mis Mehefin, fe wnaethom gynnal trafodaeth bord gron a oedd yn archwilio 'Sut i sicrhau mynediad teg at feddyginiaethau'. Cododd y panel gwestiynau pwysig, ga... Read More