Archive for the ‘Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar’ Category

Cyfrannu at Greu Cymru Lewyrchus – 6 July 2023

Cymru lewyrchus yw thema colocwiwm wyneb yn wyneb Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer ymchwilwyr gyrfa cynnar a gynhelir gan Prifysgol Abertawe yr haf hwn.

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

Mae cylch diweddaraf ein Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus bellach ar agor, ac yn cynnig hyd at £1000 i gefnogi prosiectau ymchwil sydd yn y cam cynllunio cynnar.

Dewiswyd 67 o aelodau o bob disgyblaeth i roi llais er mwyn newid yn Academi’r Ifanc newydd y DU gyfan.

Heddiw mae Academïau Cenedlaethol y DU ac Iwerddon wedi cyhoeddi aelodau cyntaf ... Read More

Enillwyr Medalau Newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn datgelu diwylliant ymchwil cyffrous Cymru

The Learned Society of Wales has announced the names of its 2022 medallists. 

The medals are awarded each year to celebrate the outstanding research that comes from Wales. 

Mae ein Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar wedi sefydlu ei hun fel rhan bwysig o amgylchedd ymchwil Cymru.