Cofrestru ar gyfer y colocwiwm

Mae cofrestru’n llawn ar agor nawr. Os ydych wedi cyflwyno myngegi diddordeb bydd dal angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru lawn.

Bydd gyda ni gyllid cyfyngedig ar gael ar gyger bwsariaethau ar gyfer teithio a/llety.

Mae pob digwyddiad yn gostus i’w trefnu, hyd yn oed y rhai ble nad oes rhaid i’r rhai sy’n mynychu dalu. Os ydych chi’n cofrestru ar gyfer y Colocwiwm ond wedyn, ddim yn gallu mynychu, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. Fel elusen, mae angen i ni dalu costau digwyddiadau, ac efallai y byddwn yn codi ffi o £10 arnoch i dalu am y costau gweinyddu ac arlwyo os byddwch yn methu â mynychu neu’n rhoi llai na 1 wythnos o rybudd i ni.