Cysylltu â ni

Martin Pollard: Prif Swyddog Gweithredol

Dr Sarah MorseUwch Swyddog Gweithredol

Amanda Kirk: Clerc y Cyngor

Joe Boyle: Swyddog Cyfathrebu

Fiona Gaskell: Cynorthwyydd y Gymrodoriaeth

Janice Gillian: Gweinyddydd Cyllid a Swyddfa

Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

(+44) 029 2037 6954 / 029 2037 6971 / 029 2037 5054 / 029 2037 6976

cddc[at]cymru.ac.uk