Cysylltu â ni

Olivia Harrison: Prif Weithredwr

Dr Sarah Morse: Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Amanda Kirk: Clerc y Cyngor

Cathy Stroemer: Rheolwr Rhaglen Cymru Gyfan

Joe Boyle: Swyddog Cyfathrebu

Fiona Gaskell: Swyddog Cymrodoriaeth

Janice Gillian: Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Dr. Barbara Ibinarriaga Soltero: Swyddog Rhaglen

Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

(+44) 029 2037 6954 / 029 2037 6971 / 029 2037 5054 / 029 2037 6976

cddc[at]cymru.ac.uk