Cysylltu â ni

Martin Pollard: Prif Weithredwr

Dr Sarah Morse: Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Amanda Kirk: Clerc y Cyngor

Joe Boyle: Swyddog Cyfathrebu

Fiona Gaskell: Swyddog Cymrodoriaeth

Janice Gillian: Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Oherwydd cyfyngiadau Covid, mae’r Gymdeithas yn profi peth oedi wrth dderbyn post. Os hoffech anfon llythyr at y Gymdeithas, cysylltwch â’r swyddfa am gyfeiriad postio arall.

Cymdeithas Ddysgedig Cymru
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

(+44) 029 2037 6954 / 029 2037 6971 / 029 2037 5054 / 029 2037 6976

cddc[at]cymru.ac.uk