Fiona Gaskell

Ymunodd Fiona â ni ym mis Mawrth 2019 fel Cynorthwyydd y Gymrodoriaeth.

Mae Fiona’n cynorthwyo prosesau etholiad y Gymdeithas ac yn cynnal cofnodion y Gymrodoriaeth.

Nodwch mai diwrnodau gwaith arferol Fiona yw dydd Llun–dydd Mercher