Medalau i gydnabod Rhagoriaeth mewn Ymchwil

Bob blwyddyn, rydym yn dyfarnu medalau i ymchwilwyr sy'n rhagori yn eu maes, gan gynnwys y rheini sy'n dechrau eu gyrfaoedd.