Cymrodyr er Anrhydedd

Gall Cymrodyr er Anrhydedd fod o unrhyw genedl, cefndir neu faes arbenigedd, cyhyd â bod modd dangos eu bod wedi (a) Gwneud cyfraniad gwirioneddol ragorol i fyd dysg, a (b) Sefydlu enw da a statws byd-eang yn eu maes. Ar hyn o bryd mae gennym un ar bymtheg Cymrawd Er Anrhydedd.

DBE FRS FRSE FRAS FInstP HonFLSW
FRS FRSE FRSA HonFLSW
FRSE FBA FAcSS HonFLSW
OM DBE FRS FREng HonFIMechE ScD HonFLSW
HonFIET HonFREng HonFLSW
DBE OBE FRS FREng FINucE HonFLSW
CBE D.Mus FRAM LRAM HonFLSW
MRIA FRCS FRCA FRCP FRSA FRSE FRCM HonFLSW
FRS FRCP FRCP FRCPath FMedSci FRSB MRIA HonFLSW
FAPS Hon.MOSA HonFLSW FAAAS MNAS NL
KT OM FRS FREng FMedSci Hon FLSW