Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Ail-ethol yr Athro Hywel Thomas yn Llywydd y Gymdeithas

Mae yr Athro Hywel Thomas CBE FREng FRS FLSW MAE wedi cael ei ethol yn Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru am ail dymor tair blynedd, yn dilyn pleidlais ymhlith Cymrodyr. Daeth yr Athro Thomas yn Llywydd ym mis Mai 2020, yn fuan wedi i’r pandemig Covid anfon y byd i mewn i gyfnod clo, ac arweiniodd y Gymdeithas dr... Read More

Rydym Yn Llogi: Rheolwr Ymgysylltu Strategol

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'r Gymdeithas i greu, llunio a gweithredu strategaeth ymgysylltu newydd ar gyfer cysylltu â'n Cymrodyr, darpar Gymrodyr a rhanddeiliaid allweddol eraill, er mwyn cynyddu gwelededd ac effaith y Gymdeithas. Cyflog: £44,414 – £52,841 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad. Gallw... Read More

Yr Athro Andrew Linklater

Mae'n ddrwg gennym adrodd y newyddion am farwolaeth ddiweddar yr Athro Andrew Linklater FLSW, a oedd yn un o Gymrodyr Cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Ganwyd yr Athro Linklater yn Aberdeen,  ac ar ôl treulio amser yn Awstralia ac ym Mhrifysgol Keele, daeth yn 10fed Athro Woodrow Wilson mewn Gwleidyddiaeth R... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn Ymrwymo i Gael Mwy o Ffocws ar Tegwch

Mae ymrwymiad newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru i Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant, a ryddhawyd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023, yn symud ein ffocws o gydraddoldeb i degwch.  ‘Nid yw cydraddoldeb (triniaeth gyfartal i bawb) yr un peth ag tegwch (canlyniad teg i bawb). Mae ein defnydd o'r term tegwch yn ... Read More

Dathlu Rhagoriaeth: Y Broses Enwebu Medalau 2023 yn Agor

Mae'r cyfle i ddathlu ehangder ac effaith ymchwil o Gymru yma eto, wrth i Gymdeithas Ddysgedig Cymru lansio ei gwobrau medalau blynyddol ar gyfer 2023.  Mae ein medalau yn ganolog i'r hyn rydyn ni'n ei wneud. Maen nhw’n hyrwyddo rhagoriaeth ymchwilwyr yng Nghymru ac o Gymru, ar draws pob disgyblaeth, gan gyn... Read More

Dadorchuddio Plac Porffor Frances Hoggan

Rydym wedi cefnogi plac porffor i goffáu Frances Hoggan, y mae un o'n medalau blynyddol wedi ei enwi ar ei ôl. Bydd y plac yn cael ei ddadorchuddio mewn seremoni yn Aberhonddu ar 3 Mawrth, gyda derbyniad yn Neuadd y Dref yn y dref i ddilyn. Rhagor o wybodaeth Roedd Dr Frances Hoggan yn ymchwilydd me... Read More

Gwireddu potensial Cymru fel cenedl arloesi

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i gyhoeddi ei Strategaeth Arloesi newydd i Gymru, mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnig syniadau er mwyn cyfrannu at wireddu potensial Cymru fel cenedl arloesi. Dros y deunaw mis diwethaf, mae'r Gymdeithas wedi cynnull chwe thrafodaeth bord gron o dan arweiniad yr Athro Rick Delbr... Read More

Cyfrannu at Greu Cymru Lewyrchus – 6 July 2023

Cymru lewyrchus yw thema colocwiwm wyneb yn wyneb Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer ymchwilwyr gyrfa cynnar a gynhelir gan Prifysgol Abertawe yr haf hwn. Rydym yn gwahodd cynigion am sgyrsiau fflach a phosteri ymchwil ar y thema gan Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar sydd yn gweithio ym mhrifysgolion Cymru. Bydd y di... Read More