Newyddion

The latest news from the Learned Society of Wales

Academi Heddwch: Diwrnod Heddwch Rhyngwladol

Ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol, mae Academi Heddwch wedi cyhoeddi nifer o ddatblygiadau, gan gynnwys  newyddion mai un o’n Cymrodorion, yr Athro Colin McInnes FLSW yw eu Harweinydd Rhwydwaith Ymchwil newydd. Ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol, mae’n bleser gennym gyhoeddi’r datblygiadau cyffrous sydd wedi digw... Read More

Academi Frenhinol Peirianneg: Cymrodyr Newydd

Llongyfarchiadau i’n tri Chymrawd sydd wedi’u cyflwyno fel Cymrodorion Academi Frenhinol Peirianneg: yr Athro Rob Deaves, yr Athro Wyn Meredith, yr Athro Graham Hutchings. This year’s new Fellows continue to reflect the Academy’s ongoing Fellowship Fit for the Future initiative announced in July ... Read More

Y Gymdeithas yn Croesawu’r Penderfyniad i Ailymuno â Horizon Ewrop

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd y DU yn ailymuno â chynllun €95.5bn Horizon Ewrop sy’n cyllido ymchwil ym maes gwyddoniaeth. Bydd modd i ymchwilwyr o Brydain ymgeisio am grantiau a chyflwyno ceisiadau i fod yn rhan o brosiectau o dan faner Horizon o heddiw ymlaen. “Dyma ... Read More

Er Cof am yr Athro Alan Bull FLSW

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth yr Athro Alan Bull FLSW ym mis Mehefin, ond rydym yn falch o allu rhannu darn a ysgrifennwyd er cof amdano gan ei gydweithiwr yr Athro J Howard O Slater. Cyhoeddwyd darnau eraill er cof amdano yn The Guardian a gan Brifysgol Caint, lle buodd yr Athro Bull yn gweithio am gyfnodau pw... Read More

Mynnwch hyd at £1000 i roi hwb cynnar i’ch prosiect ymchwil

Mae Cynllun Grant Gweithdai Ymchwil llwyddiannus Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gael unwaith eto wrth i ni barhau i ddangos ein hymrwymiad i ymchwilwyr Cymru. Mae pymtheg grant hyd at £1000 ar gael i gefnogi cynnal gweithdy a fydd yn dod ag ymchwilwyr ynghyd yn ystod camau cynnar cynllunio a datblygu prosiect ymchw... Read More

Cynllun Grant Cymru Ystwyth Cymru-Iwerddon

Bydd grant sydd yn cael ei ariannu gan Gymru a’i reoli gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel rhan o raglen Cymru Ystwyth Llywodraeth Cymru, yn cynnig hyd at £12,500 ar gyfer un prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon. Mae'r alwad am gynigion bellach ar agor. Bydd angen i'r prosiect llwyddiannus fodloni... Read More

Yr Athro Alan Shore yn Ennill y Fedal Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Llongyfarchiadau calonnog i'r Athro Alan Shore CCDdC ar ennill Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, 2023.  Rhoddir y fedal i gydnabod a dathlu cyfraniad unigolyn i faes gwyddoniaeth a thechnoleg drwy'r Gymraeg.  Mae Alan yn ŵr amryddawn, gyda Chymru a'r Gymraeg yn ran annatod o'... Read More

Newyddion y Cymrodyr: Gorffennaf 2023

Mae Dr. Cara Reed, aelod o'n Rhwydwaith Ymchwilwyr Gyrfa Cynnar a'r Athro Mike Reed FLSW, o Ysgol Busnes Caerdydd, newydd gyhoeddi Enough of Experts: Expert Authority in Crisis, sy'n archwilio grym a dylanwad arbenigwyr ac sy’n dadansoddi'r heriau a'r bygythiadau i awdurdod arbenigol mewn economïau a... Read More