News

The latest news from the Learned Society of Wales

Cyfle am Swydd: Rheolwr Rhaglen Cymru Gyfan – Datblygu Ymchwilwyr

Rydym yn chwilio am Reolwr Rhaglen ar gyfer Cymru Gyfan i sefydlu prosiect newydd cyffrous. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ac mae’n gyfle unigryw i helpu i gynyddu gallu prifysgolion yng Nghymru i weithio mewn partneriaeth, i arwain ac i gydweithio. Gallwch lawr... Read More

Y Sefydliad Ffiseg yn Enwi’r Athro Lyn Evans yn Gymrawd er Anrhydedd

Mae'r Sefydliad Ffiseg wedi enwi'r Athro Lyn Evans, y ffisegydd adnabyddus o Gymru, yn Gymrawd er Anrhydedd ar gyfer 2021. Meddai'r Athro Lyn Evans: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy enwi'n Gymrawd er Anrhydedd gan y Sefydliad Ffiseg.“Rwy'n falch o ymuno â grŵp mor ysbrydoledig o ffisegwyr ac rwy'n edr... Read More

Yr Athro Hywel Thomas yn Derbyn Anrhydedd yn Tsieina

Cafodd yr Athro Hywel Thomas ei ethol yn aelod tramor o Academi Gwyddorau Tsieina yn eu cynhadledd diweddar. Mae'r Athro Hywel Thomas yn Athro Ymchwil Nodedig mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd, yn sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol, ac yn Athro UNESCO wrth Ddatblygu Geoamgyl... Read More

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Prifysgol y Flwyddyn

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi derbyn y teitl mawreddog Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education. Mae'r dyfarniad yn cydnabod cyflawniadau Met Caerdydd yn ystod y flwyddyn academaidd 2019/20 a'r ffyrdd y mae'r Brifysgol wedi sefydlu ei hun fel prifysgol flaengar sy'n cael ei gyrru gan wertho... Read More

Cyhoeddi Olivia Harrison fel Prif Weithredwr Newydd y Gymdeithas

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai Olivia Harrison fydd ei Phrif Weithredwr newydd. Ar hyn o bryd mae Olivia yn Bennaeth Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltiad yng Nghyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) a bydd yn ymgymryd â’i rôl ym mis Chwefror 2022. Dywedodd Olivia: “Wedi gweith... Read More

Ymchwil Anghydraddoldebau Iechyd

Mae cenhedlaeth newydd o ddulliau gwyddonol yn gwella ein dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd yn Ewrop, ond mae angen buddsoddiad mewn isadeiledd data er mwyn gwneud defnydd o’i botensial ar gyfer bwydo’r gwaith o greu polisi, yn ôl adroddiad newydd. Cyhoeddwyd yr adroddiad, Health Inequalities Research: ... Read More

Yr Argyfwng Hinsawdd ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol

Bydd systemau ynni, economeg ac ymgysylltiad cymunedol ymhlith y pynciau dan sylw yn ein Cynhadledd Ymchwil ar Ddechrau Gyrfa, a gynhelir 26 Tachwedd. Dyddiad: 26 Tachwedd Lleoliad: Arlein Cofrestrwch Byddwn yn dangos gwaith mwy na 20 o Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa (ECRs) yn ystod y digwyddi... Read More

Moesoldeb Eiriolaeth: Hamlyn Lecture Series 2021

Beth yw moeseg yr eiriolwr y mae ei waith yn golygu bod yn ddadleuol, yn chwilfrydig, yn ddig, yn ganmoliaethus neu'n ymddiheurol - fel y mae'r achlysur yn gofyn amdano - ar ran yr unigolyn sy'n talu am ei lais? Yr Arglwydd Pannick CF sy'n cyflwyno'r ail yng Nghyfres Darlithoedd Hamlyn 2021. Dyddiad: 6pm, Dydd M... Read More

Os Mai Cenhadaeth Ddinesig yw’r Ateb, Beth Yw’r Cwestiwn?

Bydd y drafodaeth ford gron hon, sydd yn cael ei threfnu gan Labordy Gwasanaeth Cyhoeddus Gogledd Cymru, yn archwilio cenhadaeth ddinesig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Cymru.  Cofrestrwch Sut mae mabwysiadu 'cenhadaeth ddinesig' yn newid y ffordd y mae angen i brifysgolion weithio a meddwl? Un o'r ... Read More

Syr Vaughan Jones: Teyrnged Gan Gymdeithas Fathemategol America

Mae Syr Vaughan Jones, a fu farw y llynedd, yn cael ei gofio a'i anrhydeddu gan gyn-ffrindiau a chydweithwyr yn y deyrnged goffa hon gan Gymdeithas Fathemategol America. Sir Vaughan Frederick Randal Jones, who died at age 67 on September 6, 2020, was one of the most influential and inspirational math... Read More