News

The latest news from the Learned Society of Wales

Adolygiad o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad yn y Gymdeithas

Cefndir Yn 2014, cymeradwyodd Cyngor Cymdeithas Ddysgedig Cymru Adroddiad ac Argymhellion y Gweithgor Cydbwysedd Rhywedd dan Arweiniad y Fonesig Athro Teresa Rees. Cyhoeddwyd yr adroddiad ac argymhellion ar gydraddoldeb yma. Mewn ymateb i hyn gwnaed newidiadau, gan gynnwys gwneud y broses ethol yn fwy gweladwy, ... Read More

Mae enwebiadau bellach ar agor

Mae angen i chi enwebu Cymrodyr newydd ar gyfer 2017/18 Unwaith eto ceir cyfle i ddathlu a chydnabod rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth ysgolheigaidd, ac yn y proffesiynau, diwydiant a masnach, y celfyddydau a gwasanaeth cyhoeddus, a helpu Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ddatblygu a thyfu. Oes unrhyw faes astudio neu sec... Read More

Effaith Prifysgolion Cymru yn Gymdeithasol ac Economaidd

Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru’n crynhoi effaith ymchwil prifysgolion Cymru er mwyn gallu ei ddefnyddio’n well i ddeall, hyrwyddo a chyfleu’r cyfraniad mae ymchwil o Gymru’n ei wneud i gymdeithas a’r economi ehangach yng Nghymru. Comisiynwyd Uned Polisi Coleg King’s Llunda... Read More

Dathlu talent ymchwil rhagorol o Gymru

Neithiwr cyflwynwyd medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru mewn seremoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Mae cydnabod teilyngdod yn agwedd sylweddol o waith academi genedlaethol Cymru. Mae dathlu llwyddiant yn bwysig i’r unigolion a anrhydeddir, i’r sector academaidd, o brifysgolion i ysgol... Read More

Brexit : Ymgysylltu ac ymatebion y Gymdeithas (2016-17)

Mae ymatebion ymgynghoriadau ac ymholiadau diweddar, ynghyd â darnau sylwebaeth a gweithgaredd perthnasol arall gan y Gymdeithas yn gysylltiedig â phenderfyniad y DU i adael yr UE wedi’u crynhoi mewn un ddogfen. Mae’r ddogfen i’w gweld yma. Read More

Cyfnewid syniadau gyda’r Cynulliad Cenedlaethol

Mae Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad wedi ymuno â Chymdeithas Ddysgedig Cymru i ddatblygu cyfres newydd o seminarau i hybu polisi ar sail tystiolaeth a chynnig cyfle i Aelodau Cynulliad ddysgu, cyfnewid a thrafod syniadau newydd gydag arbenigwyr academaidd blaenllaw. Mae’r Gyfres Seminarau Cyfnewid Syniadau yn gyfr... Read More

Y Gymdeithas Ddysgedig yn croesawu 44 Cymrawd Newydd

Gwyddonwyr rhagorol, academyddion blaenllaw a gweithwyr proffesiynol nodedig yn ymuno ag Academi Genedlaethol Cymru Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru gyhoeddi canlyniad etholiad Cymrodyr newydd 2017 sy’n rhychwantu sectorau’r celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a gwasanaeth cyhoeddus. Mae etholiad... Read More

Yr Athro Margaret MacMillan: ‘David Lloyd George: The Peacemaker

I nodi canmlwyddiant penodi David Lloyd George yn Brif Weinidog Prydain, mae Prifysgol Bangor (mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru) yn cynnal darlith arbennig ynglŷn â’i fywyd a’r etifeddiaeth a adawodd ar ei ôl. Traddodir y ddarlith gan un o haneswyr mwyaf adnabyddus Prydain, yr Athro Margaret Ma... Read More