News

The latest news from the Learned Society of Wales

Lowri Cunnington Wynn yn ennill Gwobr Gwerddon

Dr Lowri Cunnington Wynn o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Cyflwynir y wobr i Lowri yn ystod derbyniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol am 4 o’r gloch dydd Mercher 7 Awst. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl o... Read More

Enillydd gwobr poster WISERD

Dan nawdd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, mae Cystadleuaeth Poster Myfyrwyr WISERD yn gofyn i fyfyrwyr PhD greu poster addysgiadol yn esbonio eu hymchwil. Yna caiff y posteri eu harddangos yng nghynhadledd flynyddol WISERD. Dyfarnwyd y wobr yng Nghynhadledd WISERD 2019 a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf... Read More

Enwebiadau bellach ar agor

Mae enwebiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau a'r holl ddogfennau ategol yw 14 Hydref 2019. Gwelir yma am fwy o wybodaeth Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cylch etholiad, cysylltwch â Fiona Gaskell:  Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn yr Eisteddfod

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol eleni rhwng 3 a 10 Awst, gyda’r Maes yn Llanrwst yn Sir Conwy. Mae’r Gymdeithas yn cynnal ac yn cefnogi digwyddiadau drwy gydol yr Eisteddfod, a gallwch ddarllen amdanynt isod. Mae nifer o’n Cymrodyr hefyd yn brysur gyda’r Eisteddfod mewn amrywiol ffyrdd, ac mae’r rhain ... Read More

Yr Athro Alan Guwy: Ynni, Amgylchedd a Chynaladwyedd

Gwyddonydd â thros 30 mlynedd o brofiad ym maes Ynni a’r Amgylchedd yw’r Athro Alan Guwy. Mae’n academydd blaenllaw yn gweithio ar hyn o bryd ym Mhrifysgol De Cymru, lle mae’n bennaeth Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy (SERC). Mae SERC yn dîm amlddisgyblaethol sefydledig a chydnabyddedig gyda thros 40... Read More

Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol

Ar 25 Mawrth 2019, cynhaliom ni weithdy gyda’r Gymdeithas Frenhinol â’r teitl “Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol” (Net-zero Carbon Wales 2040: A vision of the future). Daeth y digwyddiad ag arbenigedd at ei gilydd o’r byd academaidd, llywodraeth a diwydiant i ystyried sut y gellid harne... Read More

Yr Athro Hywel Francis: gorau arf, arf dysg

Gyda phrofiad academaidd ynghyd â phrofiad seneddol, mae’r Athro Hywel Francis wedi cyfrannu at nifer o feysydd dysg. Ymhlith ei gyflawniadau mae arbenigedd mewn hanes cymdeithasol a llafar ac addysg oedolion, ac ymgymryd â swyddi arweiniol ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae’n gweithio fel “hanesydd, addysgwr oe... Read More