News

The latest news from the Learned Society of Wales

Yr Athro Alan Guwy: Ynni, Amgylchedd a Chynaladwyedd

Gwyddonydd â thros 30 mlynedd o brofiad ym maes Ynni a’r Amgylchedd yw’r Athro Alan Guwy. Mae’n academydd blaenllaw yn gweithio ar hyn o bryd ym Mhrifysgol De Cymru, lle mae’n bennaeth Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy (SERC). Mae SERC yn dîm amlddisgyblaethol sefydledig a chydnabyddedig gyda thros 40... Read More

Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol

Ar 25 Mawrth 2019, cynhaliom ni weithdy gyda’r Gymdeithas Frenhinol â’r teitl “Cymru ddigarbon-net 2040: Gweledigaeth o’r dyfodol” (Net-zero Carbon Wales 2040: A vision of the future). Daeth y digwyddiad ag arbenigedd at ei gilydd o’r byd academaidd, llywodraeth a diwydiant i ystyried sut y gellid harne... Read More

Yr Athro Hywel Francis: gorau arf, arf dysg

Gyda phrofiad academaidd ynghyd â phrofiad seneddol, mae’r Athro Hywel Francis wedi cyfrannu at nifer o feysydd dysg. Ymhlith ei gyflawniadau mae arbenigedd mewn hanes cymdeithasol a llafar ac addysg oedolion, ac ymgymryd â swyddi arweiniol ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae’n gweithio fel “hanesydd, addysgwr oe... Read More

Mrs Sally Roberts Jones: cariad at lyfrau

Mae Sally Roberts Jones yn fardd, bywgraffydd, beirniad, hanesydd a llyfryddwr. Mor bell yn ôl ag y gall gofio, mae “wastad wedi ysgrifennu straeon, cerddi a dramâu bach”. Fe’i ganwyd yn Llundain, ond Cymro oedd ei thad, ac mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i bywyd yng Nghymru, yn y gogledd i ddechrau, lle’... Read More

Medalau 2019

Dyfarnwyd medalau Cymdeithas Ddysgedig Cymru neithiwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn seremoni’n dathlu llwyddiant yn y byd academaidd. Mae medalau academi genedlaethol Cymru’n cydnabod cyfraniadau rhagorol mewn ymchwil ac ysgolheictod, gan ddathlu llwyddiant yr unigolion a anrhydeddir, a’r sect... Read More

Anthropolegau Cymdeithasol y Cymry: Y Gorffennol a’r Presennol

Cynhaliodd WISERD ddarlith gyda'r nos a symposiwm undydd ym Mhrifysgol Caerdydd yr wythnos hon. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd gyda'r Sefydliad Anthropolegol Brenhinol, Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion. Roedd Anthropolegau Cymdeithasol y Cymry: Y Gorffennol a'r Presennol yn edrych ... Read More