News

The latest news from the Learned Society of Wales

Grantiau Gweithdy Ymchwil

Heddiw, mae'n bleser gennym lansio ein cynllun ariannu Grantiau Gweithdai Ymchwil. Mae’r cynllun grant wedi’i gynllunio i annog ymchwilio’n gydweithredol i gais ymchwil sydd ar gam cynnar yn ei ddatblygiad, ac fe'i cefnogir gan CCAUC. Gan adeiladu ar lwyddiant cynllun peilot y llynedd, rydym wedi datblygu ... Read More

Gwyddoniaeth a’r Senedd: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Olivia Harrison, ein Prif Weithredwr, fydd un o’r siaradwyr yn nigwyddiad Gwyddoniaeth a’r Senedd eleni. Y thema yw ‘Adeiladu ein Dyfodol: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru’.  Bydd yr Athro Rick Delbridge FLSW, un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru, sydd wedi bod yn rhan ganolog o’n cyfres ddiweddar o ... Read More

Y Gymdeithas yn Croesawu Canlyniad FfRhY2021 ar gyfer Cymru 

Mae prifysgolion Cymru yn chwarae rôl hanfodol wrth fynd i’r afael â nifer o’r heriau rydym yn eu hwynebu heddiw, a’r heriau fyddwn yn eu hwynebu yn y dyfodol.  Dyna'r casgliad o ganlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil [FfRhY2021] heddiw. FfRhY2021 yw system y DU ar gyfer asesu rhagoriaeth ymchwil m... Read More

Cyfle am Swydd: Swyddog Cyllid

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid profiadol, trylwyr ac sydd â phrofiad digidol i ymuno â’n tîm bach, deinamig a chyfeillgar. Gallwch lawrlwytho ein pecyn swyddi i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisioCais am gyflogaeth Mae’r Swydd... Read More

Cyfle am Swydd: Cynorthwyydd Cefnogi Tîm

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Tîm deinamig a brwdfrydig i gefnogi ein sefydliad sy’n tyfu ar adeg gyffrous. Gallwch lawrlwytho ein pecyn swyddi i gael gwybodaeth lawn am y rôl a’r broses ymgeisioCais am gyflogaeth Bydd y rôl hon, sydd y... Read More

Corfforaethau, Atebolrwydd a Hawliau Dynol: Cynhadledd

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cefnogi cynhadledd ddeuddydd (12-13 Mai 2022), dan drefniant Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r rôl a chwaraeir gan sefydliadau rhyngwladol, rhanbarthol a chenedlaethol wrth sicrhau bod corfforaethau yn atebol os byddant yn tr... Read More

Ethol Cymrodyr er Anrhydedd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae'n bleser gennym gyhoeddi enwau ein Cymrodyr Anrhydeddus newydd a’u cyflwyno nhw a’u gwaith i chi.  Yr Athro Julia King, Y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE CEng FREng FRS FInstP  Baroness Brown of Cambridge, Professor Julia King, is one of the British women engineers who have Mae'r Farwnes Brown o Gaergra... Read More

‘I Remember Mariupol’

Erthygl ddiddorol i’w ddarllen gan yr Athro W. John Morgan FLSW, un o'n Cymrodyr. Today, the Russian speaking city of Mariupol is under siege; its citizens the victims of murderous bombardment; homes, schools, university, hospitals, including a maternity ward destroyed; a theatre bombed when sheltering women, chi... Read More