News

The latest news from the Learned Society of Wales

Bywgraffiad Syr Owen Morgan Edwards yn ennill gwobr

Dyfarwnwyd Gwobr Goffa Syr Ellis Griffith, Prifysgol Cymru 2020 i’r Athro Hazel Walford Davies am ei chyfrol O.M.: Cofiant Syr Owen Morgan Edwards. Dyma’r cofiant llawn cyntaf i’r Cymro pwysig hwn a weithiodd yn ddiflino i sicrhau adfywiad yr iaith Gymraeg a llenyddiaeth, diwylliant ac addysg Cymru. Fel un... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ymateb i adolygiad o wariant Llywodraeth y DU

Fel academi genedlaethol Cymru, rydym yn croesawu cydnabyddiaeth Llywodraeth y DU o bwysigrwydd hanfodol ymchwil a datblygu. Bydd y cyhoeddiad yn Adolygiad o Wariant yr hydref o bron i £15 biliwn o fuddsoddiad ym maes ymchwil a datblygu, yn hanfodol i helpu'r DU i wella o'r argyfwng presennol. Mae'n bwysig bod buddso... Read More

Cyhoeddi Cerddi i Nodi Dechrau Cynhadledd Iaith

Mae cyfres o gerddi gan feirdd o Gymru wedi cael eu comisiynu'n arbennig – ac yn cael eu cyhoeddi heddiw – fel rhan o ŵyl a chynhadledd iaith sy'n ceisio archwilio sut y gall Cymru wneud y gorau o'i threftadaeth iaith unigryw. Dewiswyd naw o gerddi mewn ymateb i friff agored i ymateb i’r pwnc 'beth yw iaith ... Read More

Syr John Meurig Thomas

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Syr John Meurig Thomas. Yr oedd Syr John yn adnabyddus am ei waith ym maes gwyddoniaeth catalyddion a chemeg cyflwr solet. Mae cadwyn gynhyrchu llawer o ddeunyddiau a chemegau modern yn cynnwys catalyddion – sylweddau sy’n cyflymu adweithiau cemegol, ond sy’n def... Read More

Offeryn pwerus yw iaith: rhaid i Gymru wneud y gorau o’i hamlieithrwydd

Rhaid i ni beidio â gwastraffu manteision gwleidyddol a diwylliannol dwyieithrwydd Cymru, yn ôl un o’r siaradwyr mewn cynhadledd a drefnir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fis nesaf. Cynhelir ‘Trwy Brism Iaith” ar 23-25 Tachwedd. Bydd yn dod â gwleidyddion, academyddion a’r cyfryngau at ei gilydd i archwil... Read More

Jeremy Hooker – Selected Poems 1965-2018

Cyhoeddwyd Selected Poems 1965 - 2018 Jeremy Hooker, Athro Emeritus Saesneg ym Mhrifysgol De Cymru, yr haf hwn.  This volume draws on over 50 years of poetry written by a poet who stands a little askew to the dominant modes in Britain: an Englishman in Wales, and an English poet with a decided admiration for the... Read More