News

The latest news from the Learned Society of Wales

Dathlu rhagoriaeth: enwebiadau bellach ar agor

Mae enwebiadau bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau a’r holl ddogfennau ategol yw 31 Hydref 2020. Gwelir yma am fwy o wybodaeth. Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn broses drylwyr, gyda Chymrodyr presennol yn cyfrannu ar bob cam o’r enwebu a’r asesu. Rydym yn croesawu enwebiadau gan bo... Read More

Bwriad Llywodraeth y DU i reoli niferoedd myfyrwyr – datganiad

Heddiw mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Academi Frenhinol Iwerddon a Chymdeithas Frenhinol Caeredin wedi cyhoeddi datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad diweddar llywodraeth y DU ar reoli niferoedd myfyrwyr sy’n hanu o Loegr. Fel academïau ysgolheigaidd cenedlaethol yr Alban, Cymru ac ynys Iwerddon rydym ni’n bryde... Read More

Anerchiad y Llywydd 2020

Daeth cyfnod Syr Emyr Jones-Parry fel Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru i ben yn ei gyfarfod cyffredinol blynyddol ar 20 Mai, 2020. Yn ei anerchiad olaf ystyriodd lwyddiannau'r Gymdeithas ers ei ffurfio ddegawd yn ôl, ei gweithgareddau dros y flwyddyn ddiwethaf, yn enwedig yng nghanol yr achos Covid-19, a'r heria... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n Cyhoeddi Enwau Enillwyr Newydd Ei Chwe Medal

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi enwau’r chwe academydd diweddaraf i ennill medalau’r Gymdeithas yn gydnabyddiaeth am eu rhagoriaeth academaidd. Mae medalau academi genedlaethol Cymru’n cydnabod cyfraniadau rhagorol mewn ymchwil ac ysgolheictod, gan ddathlu llwyddiant yr unigolion a anrhydeddir, a... Read More

Her Dysgu’r Cyfnod Clo

Heddiw rydym ni’n lansio cystadleuaeth i ddysgwyr blwyddyn 11 a blwyddyn 13 i helpu i gymell eu dysgu yn ystod y cyfnod clo Y mis hwn mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru, academi genedlaethol y celfyddydau a’r gwyddorau, yn dathlu ei deng mlwyddiant. I nodi hyn, ac i helpu i gefnogi cenedlaethau iau, rydym ni’n la... Read More

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cyhoeddi Dau Gymrawd Er Anrhydedd newydd

Ymhlith y rhai sydd wedi’u derbyn i Gymrodoriaeth Cymdeithas DdysgedigCymru, academi genedlaethol y celfyddydau a’r gwyddorau, mae cyd-ddarganfyddydd pylsar a darlithydd Reith y BBC. Etholwyd y ffisegydd y Fonesig Jocelyn Bell Burnell, a ddarganfu pylsarau pan oedd yn fyfyriwr ôl-raddedig, a’r hanesydd yr Athr... Read More

Y Gymdeithas Ddysgedig yn croesawu 45 Cymrawd Newydd

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru groesawu 45 o academyddion, ymchwilwyr a phobl broffesiynol i’w Chymrodoriaeth. Ymhlith y Cymrodyr newydd mae academyddion o nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru a’r DU, yn ogystal ag unigolion sy’n chwarae rhan bwysig ym mywyd cyhoeddus Cymru. Gellir lawrlwyt... Read More

Er Cof am Syr John Houghton FLSW

Gyda thristwch mawr y cofnodwn farwolaeth Syr John Houghton, un o Gymrodyr cychwynnol Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Brodor o Ddyserth oedd Syr John, a chwaraeodd ran flaenllaw yng ngweithgor asesu gwyddonol y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd, Canolfan Hadley ar gyfer Rhagweld ac Ymchwil i’r Hinsawdd ... Read More