Cynrychiolwyr Prifysgol

Rydym ni wedi penodi’r Cymrodyr canlynol yn Gynrychiolwyr Prifysgol y Gymdeithas Ddysgedig. Mae’r rhain hefyd yn helpu gyda chysylltu Cymrodyr mewn campysau ar draws Cymru, codi ymwybyddiaeth o waith y Gymdeithas, a threfnu gweithgareddau lleol.

Y Brifysgol Agored

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prifysgol Metropolitan Caerdydd